Hej anhöriga som ska möta er student på Markusplatsen!

Hej anhöriga som ska möta er student på Markusplatsen!

Nu jobbar vi på för att skapa en fin studenthögtid för våra studenter.. För att det ska fungera, behöver ni följa dessa föreskrifter.

Vi har delat upp utspringet på tre dagar.

  • Måndagen den 8 juni springer klass 17E ut 11.00 och klass 17A 15.00.
  • Tisdagen den 9 juni springer klass 17B ut 11.00 och klass 17D 15.00.
  • Torsdagen den 10 juni springer klass 17C ut 10.30, klass 17G 13.00 och klass 17F 15.30.

 

Varje student får ha max två anhöriga som väntar på Markusplatsen vid utspringet. Dessa instruktioner måste följas av de anhöriga.

  1. Vi kommer att lägga ut en rockring per elev på Markusplatsen, med mer än tre meters avstånd för att säkerställa att vi följer riktlinjerna. De två anhöriga ställer sig i/ i nära anslutning till en egen rockring. (Om ni inte bor ihop eller inte känner varandra så får ni själva se till att avståndet hålls.)
  2.  Vi kommer ha hjälp av personal och elevkårsstyrelsen på plats för att hjälpa till med att avstånden hålls.  Det är jätteviktigt att ni informerar de som ska komma om detta.
  3. Om skolans personal ser att det är fler anhöriga än de två tillåtna, så får klassen vänta med utspringet till korrekt antal har uppnåtts.