logo-rytmus

Hej anhöriga som ska möta er student på Markusplatsen!

Hej anhöriga som ska möta er student på Markusplatsen!

Nu jobbar vi på för att skapa en fin studenthögtid för våra studenter.. För att det ska fungera, behöver ni följa dessa föreskrifter.

Vi har delat upp utspringet på två dagar.

  • Måndag den 14 juni:
  • 18F. Kl.10.00, 18A. Kl.12.00, 18G. Kl.15.00.
  •  Tisdag den 15 juni:
  • 18E. Kl.10.00, 18C. Kl.12.00, 18D. Kl.14.00, 18B. Kl.16.00.

Varje student får ha max två anhöriga som väntar på Markusplatsen vid utspringet. Dessa instruktioner måste följas av de anhöriga.

  1. Vi kommer att lägga ut en rockring per elev på Markusplatsen, med mer än tre meters avstånd för att säkerställa att vi följer riktlinjerna. De två anhöriga ställer sig i/ i nära anslutning till en egen rockring. (Om ni inte bor ihop eller inte känner varandra så får ni själva se till att avståndet hålls.)
  2. Vi har även kontaktat Sickla handelsplats vaktbolag för att säkerställa att inte för många personer samlas på Markusplatsen innan utspringet börjar. Det är jätteviktigt att ni informerar de som ska komma om detta.
  3. Om det är fler anhöriga än de två tillåtna, så får klassen vänta med utspringet tills korrekt antal personer har uppnåtts.