Vi erbjuder unika möjligheter för de elever som väljer att tillbringa sin gymnasietid hos oss. Rytmus Stockholm är en unik plats för samarbeten, både musikaliska, teoretiska och marknadsföringsmässiga då vi har elever på flera inriktningar och fördjupningar där alla är specialiserade på just sitt område.

Inplanerade samarbeten i undervisningen såväl som spontana samarbeten elever emellan bygger viktiga sociala och professionella nätverk under åren på Rytmus och är till stor nytta för eleverna både under sin gymnasietid och i sina fortsatta karriärer.

Vår didaktiskt kunniga, legitimerade och engagerade lärarkår och skolans administrativa personal bidrar tillsammans med våra elever dagligen till detta fantastiska som är Rytmus Stockholm.