Program

Här kan du se vilka program som finns på Rytmus i Stockholm

Välj den inriktning du är intresserad av

Estetiska programmet - Musik - Vokalmusiker/Vocal group

En möjlighet för dig som vill sjunga på Rytmus!

Detta är grenen för dig som tycker om att sjunga och uppträda tillsammans med kompisarna i den lilla ensemblegruppen och för dig som också tycker om att sjunga i den stora kören.

Denna gren erbjuder dig att få sjunga kända låtar från de stora ensembleartisterna men även få upplevelsen av hur taket lyfter när du tar ton med dina körkompisar.

Givetvis kommer du och dina kompisar att få medverka på olika Rytmus arrangemang i skolan men också åka ut på roliga events förlagda utanför skolans dörrar.

Detta blir möjligt när du väljer Vokalmusiker/Vocal group.

  • Läs mera

Estetiska programmet - Musik - Singer/Songwriter

Som singer/songwriter är huvudinriktningen sång med gitarr och/eller piano som komp-instrument. Det är skrivande och framförande av din egen musik som står i centrum och du får öva dig att skriva för många olika sammanhang. Du samarbetar ofta med produktionseleverna på skolan, vilket resulterar i både konserter och inspelningar.

  • Läs mera

Estetiska programmet - Musik - Instrument och Sång

Fokus ligger på ditt huvudinstrument och att spela eller sjunga i ensembler. Du arbetar med många olika musikstilar, till exempel “RnB”, ”Latin” eller “Blues”. Du får enskild undervisning varje vecka och under de tre åren utvecklar du ditt musicerande, så att du hittar ett eget ut- tryck. Möjligheten att vara med i olika ensembler ger dig bredd samt fördjupar dina musikteoretiska kunskaper. Det ska kännas naturligt att stå på scen och du får många tillfällen att uppträda inför publik.

  • Läs mera

Estetiska programmet - Musik - Musikproduktion

Tonvikten är lagd vid att jobba med musikproduktion. Du spelar själv i ensembler inom många musikstilar och du får stort utrymme för din egen musikaliska kreativitet. Minst en större produktion och många mindre projekt genomförs varje år, framför allt med våra singer/ songwriters. I samband med skolans alla konserter kan du vara livetekniker och du har stora möjligheter att starta egna projekt.

  • Läs mera

Estetiska programmet - Estetik och media - Medieproduktion

Rytmus möter många elever som är intresserade av musik men också bild, film och digitala konstarter. Sedan ett par år erbjuder vi därför en specialiserad medieutbildning i Stockholm.

Inriktningen estetik och media är grunden för en bred medieutbildning. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bild och berättande står i centrum. Du får möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

  • Läs mera