Vår
syn på

Vår syn på undervisning

Här vill vi att varje elev ska gå ifrån varje lektion med känslan av att ha lärt sig något nytt som eleven kan relatera till och ha nytta av i sitt framtida liv. Varje enskilt möte med lärare oavsett ämne ska vara en utmaning där elevens förutsättningar är plattformen för personlig utveckling.

Vi erbjuder unika möjligheter för de elever som väljer att tillbringa sin gymnasietid hos oss. Rytmus Stockholm är en unik plats för samarbeten, både musikaliska, teoretiska och marknadsföringsmässiga då vi har elever på flera inriktningar och fördjupningar där alla är specialiserade på just sitt område.

Inplanerade samarbeten i undervisningen såväl som spontana samarbeten elever emellan bygger viktiga sociala och professionella nätverk under åren på Rytmus och är till stor nytta för eleverna både under sin gymnasietid och i sina fortsatta karriärer.

Vår didaktiskt kunniga, legitimerade och engagerade lärarkår och skolans administrativa personal bidrar tillsammans med våra elever dagligen till detta fantastiska som är Rytmus Stockholm.

Behöriga lärare med bredd

Våra lärare påverkar inte bara genom sin undervisning utan även genom de erfarenheter de delar med sig av från professionella uppdrag utanför skolan.

Många av lärarna har andra karriärer utanför skolan, vilket ger en unik erfarenhetsbank som de mer än gärna delar med sig av. Vi har en betydligt högre procentuell andel behöriga och legitimerade lärare jämfört med riksgenomsnittet vilket borgar för kvalitet i undervisningen. På skolan har vi sex förstelärare, varav tre är musiklärare och tre lärare i kärnämnen. Förstelärarna har i sina uppdrag att baserat på pedagogisk forskning utveckla verksamheten och göra Rytmus till en ännu bättre skola.

Respekt, förväntan och förtroende

Rytmus Stockholm har år efter år har mycket höga värden rörande trygghet, trivsel, rekommendationsgrad och detta ser vi som ett högt betyg från våra elever rörande vårt arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Värdegrundsarbetet innebär bland annat att de rutiner som finns upparbetade sen länge används och uppdateras när vi anser att det behövs. Dessa rutiner innefattar även lärares utbildning i normkritisk undervisning, elevernas introduktionsdagar, alla aktivitetsdagar under året, möten varje vecka med elevkårsstyrelsen med mera.

Arbetet på Rytmus Stockholm genomsyras av respekt och förtroende för våra gemensamma elever, och vi tror på det goda mötet mellan elever och personal. Morgondagens musik- och mediabransch ser vi på Rytmus i dag. Varje dag.