Rytmus

Vår
syn på

Vår syn på undervisning

Här vill vi att varje elev ska gå ifrån varje lektion med känslan av att ha lärt sig något nytt som eleven kan relatera till och ha nytta av i sitt framtida liv. Varje enskilt möte med lärare oavsett ämne ska vara en utmaning där elevens förutsättningar är plattformen för personlig utveckling.

Vi erbjuder unika möjligheter för de elever som väljer att tillbringa sin gymnasietid hos oss. Rytmus Stockholm är en unik plats för samarbeten, både musikaliska, teoretiska och marknadsföringsmässiga då vi har elever på flera inriktningar och fördjupningar där alla är specialiserade på just sitt område.

Inplanerade samarbeten i undervisningen såväl som spontana samarbeten elever emellan bygger viktiga sociala och professionella nätverk under åren på Rytmus och är till stor nytta för eleverna både under sin gymnasietid och i sina fortsatta karriärer.

Vår didaktiskt kunniga, legitimerade och engagerade lärarkår och skolans administrativa personal bidrar tillsammans med våra elever dagligen till detta fantastiska som är Rytmus Stockholm.

Behöriga lärare med bredd

Våra lärare påverkar inte bara genom sin undervisning utan även genom de erfarenheter de delar med sig av från professionella uppdrag utanför skolan.

Många av lärarna har andra karriärer utanför skolan, vilket ger en unik erfarenhetsbank som de mer än gärna delar med sig av. Vi har en betydligt högre procentuell andel behöriga och legitimerade lärare jämfört med riksgenomsnittet vilket borgar för kvalitet i undervisningen. På skolan har vi sex förstelärare, varav tre är musiklärare och tre lärare i kärnämnen. Förstelärarna har i sina uppdrag att baserat på pedagogisk forskning utveckla verksamheten och göra Rytmus till en ännu bättre skola.

Respekt, förväntan och förtroende

Rytmus Stockholm har år efter år har mycket höga värden rörande trygghet, trivsel, rekommendationsgrad och detta ser vi som ett högt betyg från våra elever rörande vårt arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Värdegrundsarbetet innebär bland annat att de rutiner som finns upparbetade sen länge används och uppdateras när vi anser att det behövs. Dessa rutiner innefattar även lärares utbildning i normkritisk undervisning, elevernas introduktionsdagar, alla aktivitetsdagar under året, möten varje vecka med elevkårsstyrelsen med mera.

Arbetet på Rytmus Stockholm genomsyras av respekt och förtroende för våra gemensamma elever, och vi tror på det goda mötet mellan elever och personal. Morgondagens musik- och mediabransch ser vi på Rytmus i dag. Varje dag.

Mentorskap

Gymnasietiden är en spännande, lärorik och utvecklande tid. På Rytmus har eleverna en mentor under de tre åren de går utbildningen. Mentorn är en lärare på skolan som hjälper eleven att göra studierna och de tre åren begripliga, hanterbara och meningsfulla. Mentorn träffar sina mentorselever varje vecka och kunskapsutveckling, mål, studiestrategier och motivation är fokus för aktiviteterna i mentorsgruppen. Mentorerna samverkar nära med elevhälsan när elever behöver extra stöd och hjälp.

Arbetet på Rytmus genomsyras av respekt och förtroende för våra gemensamma elever, och vi tror på det goda mötet mellan elever och personal.

Karin, lärare i matematik och samhällskunskap

Hur känns det att vara lärare på Rytmus?

Det känns väldigt bra. Detta läsår undervisar jag bara i matematik. Jag och min kollega Martin ansvarar tillsammans för kursen matematik 1b. Det är väldigt roligt att tillsammans med en duktig kollega så ansvara över en hel kurs i en årskurs. Vi har hittat på flera roliga projekt och arbetar inte bara traditionellt med boken utan varierar våra arbetssätt.

Vad är skolutveckling för dig?

– Skolutveckling är för mig att tillsammans med mina kollegor jobba med aktuell forskning och våga testa nya metoder. Under läsåret 2015/2016 genomförde alla matematiklärare inom Rytmus Sverige matematiklyftet. Det var väldigt givande att tillsammans med andra lärare diskutera aktuell forskning och tillsammans skapa sätt att använda den i vår undervisning.

Vilka är dina förebilder?

– Inom skolans värld är en av mina största förebilder min matematiklärare från högstaidet i Västerås, Siv Magnusson. Siv hade en fantastisk förmåga att se alla elever och utmana varje elev på sin nivå. Siv arbetade även med att skriva läromedel och arbetade på lärarutbildningen. Siv är en av de största anledningarna till att jag valde att utbilda mig till matematiklärare. Utanför skolans värld är en av mina största förebilder låtskrivaren och artisten Annika Norlin.

Vad skulle du vilja säga till dem som är tveksamma till att välja det Estetiska programmet?

– På Rytmus får du en gedigen utbildning inom din inriktning du får dessutom möta engagerade lärare i alla kärnämnen som ser  till att du får en bra bas att stå på. Alla våra elever får högskolebehörighet och har möjlighet att via sina individuella val få en ännu bredare behörighet till högskola och universitet.

Alexander, lärare i piano

Hur känns det att vara lärare på Rytmus? 

– Det är givande att så många arbetsdagar få träffa nyfikna, engagerade och kloka elever.

Hur ser du på kunskap och lärande?
Varje dag är en dag för nytt lärande och nya kunskaper, både för mig och mina elever.
Som lärare vill jag försöka lotsa eleverna framåt genom att hjälpa dem att hitta och förstå viktig kunskap och verktyg för deras egen fortsatta utveckling. Jag vill också fungera som en inspiratör och ett personligt stöd i den utvecklingen och som medmänniska.

Vilka är dina drivkrafter?
– Nyfikenheten är min starkaste drivkraft.

Vad har musiken spelat för roll i ditt liv så här långt?
– Musiken är viktig på så många plan, för mig och säkert för många andra. Den knyter oss samman socialt både som lyssnare och som utövare. Den är en konstform som man aldrig blir färdig med och som går att utveckla och arbeta med hela livet. Den fungerar som källa både för egen meditativ avkoppling och som ett utåtriktat uttryck. Musik påverkar människor!

Johan Persson, lärare i musikproduktion

Hur känns det att vara lärare på Rytmus? 

 – Det känns roligt att få jobba med ett ämne som jag verkligen brinner för i en inspirerande miljö med såväl fantastiska kollegor som elever.

Hur ser du på kunskap och lärande?
– Glädjen i att tillägna sig ny kunskap är en stor drivkraft, och mitt mål är att med hjälp av mitt eget kunnande underlätta för eleverna att utvecklas så framgångsrikt som möjligt.

Vilka är dina förebilder?
– Personer som genom sitt engagemang och driv generellt sett inverkar positivt på sin omgivning, och på mitt egna konstnärskap och liv i synnerhet.

Vilka är dina drivkrafter?
– Viljan att bli en ännu bättre lärare samt att öka mitt eget kunnande inom musiken.

Carin Lundin, lärare i sång och musikimprovisation

– Det är en ljuvligt kreativ miljö att arbeta i. Att få träffa så många begåvade och idérika elever och lärarkollegor är väldigt givande. Fördelen med att vara sånglärare är ju att man får träffa varje elev individuellt 30 minuter i veckan, och att i det mötet få coacha och uppmuntra eleven till att utveckla sina kunskaper.

Hur ser du på kunskap och lärande?

– Det finns ingen ”quick fix” då det gäller lärande, man måste erfara, uppleva och lägga ned tid, tid, tid! Vi får heller inte glömma att våra elever redan besitter värdefull kunskap, det gäller bara att få fram den i ljuset!

Vad vill du tillföra till Rytmus?

– Jag brinner för jazz, improvisation och att ta fram det unika som finns hos varje individ. Alla har ett eget sound och en egen historia att berätta musikaliskt.

Vad skulle du vilja säga till dem som är tveksamma till att välja det Estetiska programmet?

– Sång och musik på schemat ger dig minnen, kontakter och erfarenheter för livet, oavsett vad du vill pyssla med i framtiden. Det ger också dina skoldagar energi och glädje! Sök!!

KRISTIAN LINDHE, VEM ÄR DU?

– Jag är specialpedagog på Rytmus Stockholm vilket gör att jag har världens roligaste jobb! För det är roligt att försöka förstå hur vi människor lär och fungerar, såväl individuellt som i grupp och detta trots att jag jobbat med det i över 20 år och aldrig tycker jag mig finna några enkla svar.

– Jag tycker även det är intressant och utmanande att jobba med alla konstigheter som finns inom svensk skola som till exempel att våra styrdokument uppmuntrar att alla ska vara olika, unika och att vi ska lära oss utifrån våra egna förutsättningar etc., samtidigt som samma lagar säger att vi ska lära oss samma saker, vid samma tidpunkt och ibland på ett förutbestämt sätt. Denna ”konstighet” är kanske nödvändig, att det är i sakers motsatser som dynamik uppstår, samtidigt behövs det människor som bevakar att alla får en likvärdig rätt till utbildning och personlig utveckling i alla avseenden. Och likvärdig betyder inte samma sak som likadan.

ANDERS MALMEN, LÄRARE I ENGELSKA OCH PIANO. HUR ÄR DET?

– Att vara lärare på Rytmus är ett stort privilegium. Atmosfären mellan lärare och elever präglas av ömsesidig respekt och umgänget mellan oss känns otvunget och glädjefullt.

– Skolutveckling för mig är att lärarna kommunicerar med varandra så att alla har en förståelse för vad som händer på skolan, inte bara i det egna ämnet. Detta underlättar också det ämnesövergripande samarbetet.

– Musiken har för mig betytt att jag kunnat fortsätta att leka även som vuxen. Den är en aldrig sinande källa till glädje och tröst, men också en utmaning eftersom det alltid finns saker att upptäcka och lära sig.

– Om man är tveksam till att söka det estetiska programmet så tycker jag att man ska tänka på att man får utöva sin hobby samtidigt som man får en högskolebehörighet.

– Mina förebilder inom musiken är de som aldrig stagnerar utan
ständigt söker nya utmaningar och fortsätter att spela med
yngre musiker, som t ex Miles Davis.

MARIE BJÖRKMAN, VAD JOBBAR DU SOM?

 Skolsköterska

Vad är din bakgrund?

– Jag har jobbat som sjuksköterska och distriktssköterska i 18 år. På BVC, vårdcentral (äldre och ungdomar) och på sjukhus.

Vad brinner du för/vilka fritidsintressen har du?

– Jag älskar att galoppera i skogen, plocka svamp och att odla grönsaker på min kolonilott.

Stefan Eriksson

STEFAN ERIKSSON, VAD JOBBAR DU MED?

Jag jobbar i elevreceptionen samt som vaktmästare och instrumenttekniker

Vad är din bakgrund?

Snickare, tränare DIF pojkar ungdomselit fotboll, tränare Flickor Norrtull fotboll, Volontär Ecpat (it-konsult).

Vad brinner du för/vilka fritidsintressen har du?

Jag har 6 kvm musikstudio i hemmet där jag tillbringar
all fritid om inte Zlatan är på tv.

ARI HARALDSSON, VAD JOBBAR DU SOM/MED?

Jobbar som receptionist/vaktmästare

Jag är född på Island, flyttade hit 1986, och har sedan dess jobbat som frilanssaxofonist i olika sammanhang samt undervisat barn och vuxna i Kulturskolor i Stockholm.

Spela musik är det bästa som finns, ett underbart sätt att möta människor på.