Lugn
& ro

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består förutom rektor av kurator, SYV, skolsköterska, specialpedagog samt speciallärare, alla anställda på heltid. Eleverna har också tillgång till skolläkare och psykolog.

Lungan kallas elevernas bibliotek, arbetsrum och studieverkstad.

Här kan du i lugn och ro, utan att bli störd av vare sig musik eller prat, arbeta med dina olika teoretiska ämnen. Till din hjälp finns datorer och viss litteratur som stöd och resurs i kunskapandet.

Under ca 16 timmar i veckan (se separat schema) finns det lärare i lokalerna som gör sitt bästa för att hjälpa just dig i dina studier. De finns där för din skull och ingen fråga eller svårighet är för ”knepig” för att ställas, så utnyttja möjligheten till stöd och support. Lärarna finns även där för att vara stöd i frågor som kan handla om studieteknik och motivation etc. rent generellt. På Rytmus vet vi att det finns många bitar i ”livspusslet” som behöver vara på plats för att goda förutsättningar för lärande skall uppstå.

Väljer ni att arbeta i grupp, diskutera och stötta varandra i era studier så gör ni det klokt! Att studera tillsammans är en av de mest effektiva inlärningsmetoder som finns. För detta ändamål har vi precis utanför Lungan en uppsättning specialskärmar som skapar 6 st ”mini-grupprum” och det finns även två grupprum vid sal 212 och 213. Även här ska det vara förhållandevis tyst eftersom allt musicerande och ljudskapande i huvudsak sker på plan 0 och plan 1.

Kom ihåg att du inte är ensam i dina studier. Din mentor är din närmsta kontakt vid minsta behov av stöd och till sin hjälp har de ett helt elevhälsoteam, ”Repan” och administrativ personal. Tillsammans arbetar vi alla för att Rytmus ska fortsätta vara en fantastisk skola för såväl teoretiska som estetiska studier.