×
 

Hoppa till innehållet

VÅRT KVALITETSARBETE

På Rytmus är vi måna om att ge alla elever goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Förutom att tillgodose en bra utbildning i en trygg miljö är det också viktigt för oss att ta varje elev ett steg närmare sina framtida mål och drömmar.

Kvalitetsresultat

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar varje rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skolnivå och huvudmannanivå.

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) och beräknas på betygen i de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program (med undantag för gymnasiearbetet eftersom betyget endast kan vara F eller E).

En lärare hjälper en elev i ett klassrum.

Synpunkt på verksamheten

Vi vill att vår skola ska vara så bra som möjligt för alla! Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.

En elev blundar och spelar cello i en fotostudio.