Välkommen till Rytmus Öppna hus!

Välkommen till Rytmus Öppna hus!

Öppet hus, onsdag den 29 januari kl.18.00-21.00.

Öppet hus, lördag den 1 februari kl.12.00-15.00.

Öppet hus, måndag den 4 maj kl.18.00-21.00.