Musikproduktion

Ansökningskod:

ESMUSMU-RYT

Musikproduktion är inriktningen för dig som är intresserad av att arbeta i musikstudios, studera ljudteknik, behärska musikprogram och producera egen och andras musik. Du kommer att bli kallad till ett färdighetstest. Läs nedan om de olika momenten.

1. Du skall förbereda exempel på något du själv spelat in/producerat, ett så kallat arbetsprov. Det kan vara en inspelning på en mobiltelefon eller en mer avancerad inspelning i t.ex. inspelningsprogrammet Logic. Ta med din inspelade musik på en hårddisk eller ett USB minne.

2. Vi kommer att lyssna på och analysera din musik tillsammans.

3. Om du spelar instrument eller sjunger får du möjlighet att visa upp detta.

Mötet tar ca: 20 minuter.

Färdighetstestet ger mellan 0 och 20 poäng. Den poängsumman ska du sedan multiplicera med 16. För att räkna ut ditt meritvärde är formeln: betygspoäng + (testpoäng x 16)

Eleverna på musikproduktion har under sin utbildning en personlig bärbar macdator med bl a Logic förinstallerat.

Tänk på att vara på plats i god tid så att du hinner registrera din ankomst i elevreceptionen på plan E.

Om du har frågor eller undrar om något i anvisningen som du tycker känns otydligt då kan du kontakta Patrik Erikson. Patrik är ansvarig för Rytmus sökningar i Sthlm och svarar gärna på dina frågor.

Administratör: Patrik Eriksson patrik.eriksson@rytmus.se

Tel: 08-555 862 60