Om du vill byta skola till Rytmus Stockholm så är du välkommen att mejla ditt intresse till info.rytmus.sthlm@rytmus.se. Om det finns plats på den inriktning du är intresserad av, så kommer du att kallas till ett antagningstest. Vi behöver din nuvarande studieplan innan du kan antas.