Under din första tid hos oss har vi en introvecka. Första dagen så samlas alla nya elever och har en dag tillsammans med lärarna/personalen på skolan. Under dag två kommer även tvåor och treor, då brukar vi ha en öppen scen där vi spelar musik tillsammans. Man hänger och träffar sin klass men också över grengränserna. Eleverna är med och planerar inför ettorna, för att kunna ta emot er på bästa vis.

Enskild undervisning och huvudinstrument

Oavsett gren har du ett huvudinstrument, under första året så kommer du ha undervisning på huvudinstrumentet, och även under ditt första år har man enskild undervisning, även att ha dator som huvudinstrument (EDI).

Vi arrangerar Clinics

Tidigt på terminen brukar vi ha en clinic, här får man träffa kompetenta lärare och människor från musikbranschen. Vi samarbetar med människor i musikbranschen som är med och formar utbildningen, några exempel är: Good Harvest, Veronica Maggio och Boris René.

Temaveckor

Under året har vi också temaveckor: då delar vi in hela skolan i ensembler och grupper. Det kan vara en temat: tidsperiod. Då samarbetar lärarna och andra ämnen sammanflätas, så man läser om en viss tidsperiod i historia och sedan i andra ämnen kollar man på litteratur och genre. Så avslutar vi med en härlig konsert – detta gör vi i tvärgrupper, två gånger om året.

Live night

I åk 3 så har man live night, som en stor festival där alla elever som väljer att göra live night som har sin egen akt/framträdande. Just nu är vi på annan lokal, hittills har vi varit på Tegelbruket. Stämningen på Live Night är svår att beskriva i text. Se videon från Live Night i Malmö för att få en känsla om hur det är: