×
 

Två elever håller skrattande om varandra vid ett bord.

Vår elevhälsa

Elevhälsan består av speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och kurator. De finns framförallt till för att jobba med frågor och aktiviteter som är förebyggande, alltså att skolan är en plats där elever kan må bra. Det handlar om exempelvis olika skol- eller klassaktiviteter eller hälsosamtal med skolsköterskan. Men det handlar också om att stötta elever som på olika sätt stöter på motgångar i sin skolgång. Vi jobbar alltid med elevens bästa i fokus!