Rytmus


riktigt

Vår syn på undervisning

På Rytmus vill vi göra undervisningen så mycket på riktigt som möjligt. Exempel på detta är våra skolturnéer, konserter och projekt som du får vara en del av under samtliga år på Rytmus. Våra elever spelar ofta på olika scener i Örebro där de får pröva sina kunskaper.  Oavsett om det handlar om musik eller våra teoretiska kurser vill vi att du ska gå ifrån lektionerna med känslan av att ha lärt dig något nytt som du kan relatera till och ha nytta av i ditt framtida liv, blivit utmanad i ditt lärande och nyfiken på fortsättningen. Varje enskilt möte med lärare ska vara en utmaning där dina förutsättningar är plattformen för personlig utveckling. På så sätt skapar vi förutsättningar för hög trivsel och goda studieresultat.

Vi är också övertygade om att det som ger bäst möjligheter för eleverna att utveckla sina kunskaper är täta uppföljningar av lärandet. Du kommer därför att ha tät kontakt med din mentor och regelbundna återkopplingar om hur det går för dig i ditt lärande i respektive kurs.  Lärarlagen arbetar tätt tillsammans med elevhälsans personal, vilket ger goda förutsättningar för att sätta in stöd i tid till de elever som behöver extra stöd i någon form.

Behöriga lärare med bredd

Våra lärare påverkar inte bara genom sin undervisning utan även genom de erfarenheter de delar med sig av från professionella uppdrag utanför skolan.

Många av våra musiklärare har andra karriärer utanför skolan, vilket ger en unik erfarenhetsbank som de mer än gärna delar med sig av. Samtliga lärare hos oss är legitimerade, vilket borgar för god kvalitet i undervisningen och vi har ett ständigt pågående kollegialt lärande som drivs av våra förstelärare.

Respekt, förväntan och förtroende

Rytmus Örebro har år efter år mycket höga värden rörande trygghet, trivsel och rekommendationsgrad, något vi ser som ett högt betyg från våra elever rörande vårt arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Arbetet på Rytmus genomsyras av respekt och förtroende och vi tror på det goda mötet mellan elever och personal.

Mentorskap

Gymnasietiden är en spännande, lärorik och utvecklande tid. På Rytmus har eleverna en mentor under de tre åren de går utbildningen. Mentorn är en lärare på skolan som hjälper eleven att göra studierna och de tre åren begripliga, hanterbara och meningsfulla. Mentorn träffar sina mentorselever varje vecka och kunskapsutveckling, mål, studiestrategier och motivation är fokus för aktiviteterna i mentorsgruppen. Mentorerna samverkar nära med elevhälsan när elever behöver extra stöd och hjälp.

Arbetet på Rytmus genomsyras av respekt och förtroende för våra gemensamma elever, och vi tror på det goda mötet mellan elever och personal.