Det goda mötet

Mentorskap

Gymnasietiden är en spännande, lärorik och utvecklande tid. På Rytmus har eleverna en mentor under de tre åren de går utbildningen. Mentorn är en lärare på skolan som hjälper eleven att göra studierna och de tre åren begripliga, hanterbara och meningsfulla. Mentorn träffar sina mentorselever varje vecka och kunskapsutveckling, mål, studiestrategier och motivation är fokus för aktiviteterna i mentorsgruppen. Mentorerna samverkar nära med elevhälsan när elever behöver extra stöd och hjälp.

Arbetet på Rytmus genomsyras av respekt och förtroende för våra gemensamma elever, och vi tror på det goda mötet mellan elever och personal.