Om du vill byta skola till Rytmus Örebro så är du välkommen att mejla ditt intresse. Om det finns plats på den inriktning du är intresserad av, så kommer du att kallas till ett antagningstest. Vi behöver din nuvarande studieplan innan du kan antas.