Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Träffa
oss!

Digitalt Öppet hus

Med anledning av COVID-19 kommer vi under våren genomföra digitala öppna hus och digitala frågetillfällen online och live istället för fysiska öppna hus. Mer information finns på lokala skolsidorna.

 Rytmus Borlänge

Rytmus Göteborg

Rytmus Malmö

Rytmus Stockholm

Rytmus Örebro

Datum finns:

Digitalt öppet hus Göteborg

maj 4, 18-20

Digitalt Öppet hus Rytmus Borlänge

maj 4, 18-20

Öppet hus Rytmus Malmö

maj 4, 18-20

Datum kommer: