Hur går
det till?

Synpunkter på verksamheten

Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen.

Ta gärna hjälp av din mentor, undervisande lärare eller annan personal på skolan. Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschef/huvudman för Rytmus Gymnasium som ansvarar för utredning.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål och synpunkter.

Steg- för steg vid klagomål och synpunkter:

1. A) Ta kontakt med din mentor alternativt din/son eller dotters mentor eller annan lärare. Läraren ansvarar för att informationen dokumenteras och skickar till rektor.

B) Eller använd ”Blankett för klagomål och synpunkter på verksamheten” som du kan ladda ned här. Ifylld blankett skickas härefter till skolans rektor förslagsvis via mail.

2. Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till. Rektor ansvarar för hanteringen och att allt dokumenteras.

3. Rektor eller den rektor utser ger nödvändig återkoppling till elev/målsman samt att detta dokumenteras.

4. Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/målsman ej är nöjda med hanteringen ska rektor tillse att huvudmannen informeras. Huvudmannen beslutar hur synpunkterna ska hanteras.

Huvudman
Lotta Krus, verksamhetschef
Rytmus Gymnasium
0730-806055
Lotta.Krus@academedia.se

Postadress
Academedia Lotta Krus
Box 2121
403 13 Göteborg