Rytmus

Högskolebehörighet

Oavsett vilken gren du läser på Rytmus är det estetiska programmet högskoleförberedande. Du får en grundläggande behörighet och kan söka in till de flesta universitets- eller högskoleutbildningar. En del program eller kurser kräver dock särskilda förkunskaper. Om du till exempel vill bli ekonom underlättar det att vara bra på siffror, och därför behöver du läsa Matematik 2 och 3. Matte, naturvetenskap och språk tillhör de vanligaste förkunskapskraven och är kurser du kan välja till i ditt individuella val

Vi har listat förkunskapskraven för några av de vanligaste utbildningarna. Om din drömutbildning inte står med här kan du alltid fråga Rytmus studie- och yrkesvägledaren om behörigheten för just den utbildning du vill komma in på.

Det estetiska programmet – 2500 poäng

Ger behörighet till bland annat: Juridik, Beteendevetenskapligt program, Studie- och yrkesvägledare, Geografi Kandidatprogrammet, Sociologiprogrammet, Statsvetare, Polis (efter att du klarat tester)

Valbara kurser i Individuellt val

Matematik 2 – 100 poäng

Ger behörighet till bland annat: Samhällsvetare, Tekniskt basår, Psykolog, Socionom, Personalvetare, Grundlärare åk F3 och 4-6

Matematik 2 – 100 poäng

Matematik 3 – 100 poäng

Ger behörighet till bland annat: Ekonom, Civilekonom, Politices Kandidatprogrammet, Fastighetsmäklarprogrammet

Matematik 2 – 100 poäng

Naturkunskap 2 – 100 poäng

Ger behörighet till bland annat: Fysioterapeut, Sjuksköterska, Arkitekt, Landskapsarkitekt