?

Frågor & svar

Här hittar du frågor och svar på det mesta som rör våra utbildningar och skolar. Om du inte hittar vad du söker, kontakta oss på mail@mail.se eller ring 08-000-000.

Vad kan jag bli efter Estetiska programmet?

Programmet är högskoleförberedande och du får grundläggande behörighet till universitet/högskola. Ofta får du även särskild behörighet inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Om du under din gymnasietid kommer på att du saknar en kurs som krävs till en viss högskoleutbildning som du vill söka så kan du lägga till extra kurser i ditt individuella val. Kolla med skolan vilka kurser som erbjuds.

Från skoltrött till ”Ta över världen-motiverad”?

”Min motivation ändrades på Rytmus” berättar Ian, Rytmus Malmö. ”Det gick från att jag inte ens ville närma mig en skola, till att vilja plugga vidare på Berklee i USA.”

En stor anledning till att Ian var skoltrött på högstadiet var att han kände sig utanför. Och visst var det nervöst att börja på en ny skola. Men redan första dagen märkte han skillnad på skolans stämning. Eleverna kom fram och sa hej, eller gav en kram.

Flera av våra elever kan relatera till det Ian säger. Svea, som går på Rytmus Stockholm, förklarar att Rytmus är en kombination av kärnämnen och sin passion – sång i hennes fall. Hon tycker att lärarna har motiverat henne mycket, eftersom de är inspirerande exempel på vad man kan jobba med inom musiken. ”Och så vill de alltid ens bästa” säger Svea.

Från Rytmus till jurist?

”Du kan bli vad du vill” sa lärarna till Agnes, som tog studenten 2015 från Rytmus Örebro. Tack vare det stödet började hon tro på sig själv. ”Är man villig att lägga ner tid och jobba för sina mål så kommer man att nå dem” säger Agnes. Under Rytmusåren lärde sig Agnes att vara orädd och inte skygga för utmaningar. Idag pluggar hon juristprogrammet, ett av de program som har högst antagningspoäng.

Individuella val?

Under din tid på Rytmus kommer du få information om hur det svenska utbildningssystemet ser ut. Tillsammans med mentorer, lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar vi för att du ska få den kunskap du behöver för att vara trygg i dina val.

Utöver att Rytmus är högskoleförberedande får du som student en unik möjlighet att gå en fantastisk musik- eller medieutbildning som även ger dig branschnära kontakter. Det finns många möjligheter för dig att bli det du vill där det estetiska programmet hos oss på Rytmus kan hjälpa dig på vägen!

Utlandsstudier?

Att studera utomlands förekommer också där en möjlighet är att studera ett år på High School under utbildningstiden men det är också vanligt att studera utomlands efter gymnasietiden. Eleverna väljer musikutbildningar eller teoretiska college- och språkutbildningar – allt efter eget intresse.

Oavsett vilket alternativ som skulle locka dig längre fram så kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare för att få tips och idéer. Det är alltid du själv som ansvara för din ansökan men vi förmedlar kontakt och stöd i processen.

Hur är det med utökad behörighet och meritpoäng?

Sedan läroplanen Gy11 infördes har kraven för grundläggande behörighet till högre studier skärpts och det gäller även kraven till vissa utbildningar på högskola och universitet (som anges i områdesbehörigheter). För att utöka din behörighet eller att öka din meritpoäng kan du välja olika kurser för detta inom dina individuella val. Exempel på dessa kurser är:
Matematik 2/Matematik 3
Engelska 7
Moderna språk steg 3 (steg 4)
Naturkunskap 2

Ger Estetiska programmet högskolebehörighet?

Det estetiska programmet är ett nationellt högskoleförberedande program. Det betyder att eleverna efter tre år får en högskoleförberedande gymnasieexamen som ger grundläggande behörighet till vidare studier.

Vad är ett riktigt jobb?

Ett där man får betalt? Jo sådana finns det gott om i musikbranschen.

– Musik har funnits i alla tider, världen över. Den första flöjten hittades för 40 000 år sedan på stenåldern. Så musikbranschen tycker jag känns ganska stabil.

– Att få utveckla min sång/gitarr/produktion med hjälp av duktiga lärare och gästföreläsare kommer ge mig energi till att jobba hårdare i de ”riktiga” ämnena.

– På Rytmus kommer jag lära mig att stå på scen, använda min kreativitet, jobba i grupp och ta mig igenom nya utmaningar. Det tror jag arbetsgivare även utanför musikbranschen kommer gilla.

– Om det inte funkar får jag ta ett ”vanligt” jobb sen. Men jag vill inte sitta som pensionär och ångra att jag aldrig satsade.

Ska du inte utbilda dig till ett riktigt jobb?

– Tack för din omtanke, men på Rytmus får jag högskolebehörighet. Så när jag vill lägga av efter USA-turnén/två grammis/ha sålt mitt skivbolag kan jag plugga på ett svenskt universitet.

– Jag kanske inte jobbar heltid med musik sen, utan utbildar mig till ett ”riktigt” jobb och har musiken som hobby. Men om du fick chansen att ägna dig åt din hobby i tre år och samtidigt bli högskolebehörig, skulle du då inte ta den?

Vad är Live Night?

Rytmus egen festival.

Live Night skapades 1997. Vi ville skapa ett unikt tillfälle för alla elever i årskurs 3 att få en möjlighet att få uppträda live. Sedan dess har Live Night återkommit som ett årligt event och utvecklats från det lilla club-arrangemanget till en komplett musikfestival.

Eleverna i årskurs 3 är inte bara artister utan även arrangörer under festivaldagarna. Under planeringsperioden, som är under en termin, startas därför olika produktionsgrupper som tillsammans planerar och ansvarar för att festivalens genomförande skall bli lyckat.

LiveNight är det projekt som eleverna gör i åk 3 inom ramen för flera olika kurser, bland annat entreprenörsskapskursen. Festivalen hålls varje år i maj månad.

Vad är Clinics?

Hos oss finns inga lärare som bara läst om musikvärlden i skolböcker. Här undervisas du istället av lärare som också är musiker, skivproducenter, kompositörer och arrangörer. Dessutom ordnar vi clinics med gästföreläsare från musikbranschen. En clinic är en inspirerande workshop där du får lära dig genom att göra. Tillsammans med våra lärare förbereder gästföreläsarna dig på den riktiga musikvärlden.

Vad är Estetiska programmet?

Skolverkets film om Estetiska programmet

Om antagningspoäng

När du söker till en gymnasiet gör du det baserat på ditt meritvärde från högstadiet. För att vara behörig att söka till ett nationellt program måste du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Den högsta meritvärdet du kan få är 340. Här kan du räkna ut ditt meritvärde»

När du söker till det Estetiska programmet får du göra ett färdighetsprov som ger poäng. Poängen på detta prov räknas med i meritvärdet. Detta innebär att antagningspoängen kan överstiga 340 poäng.

Om du tittar på förra årets antagningspoäng är det viktigt att tänka på att meritvärdet kan förändras från år till år beroende på hur många klasser som startar och hur många som söker till programmet.