Lediga
dagar

Terminstider

HT2019-VT2019

Skolstart Ht2019
Åk 1 Mån 19 aug
Åk 2-3 Tisd 20 Aug

Julavslutnig Ht2019
Torsd 19 dec

Skolstart Vt2020
Onsd 8 jan

Skolavslutning Vt2020
Fred 12 jun

Student 2020
Torsd 11 jun