Trygg
miljö

Välkommen till Rytmus Malmö

 

 

Jag vill att varje elev som går på Rytmus ska ges möjligheten att växa och utvecklas så långt som möjligt. Genom en stark tro på att en trygg miljö där elever och lärare stöttar varandra är den bästa grogrunden för att utvecklas formar vi en skola med såväl värdegrund som resultat i fokus.

På Rytmus Malmö lägger vi stort fokus på att samverka mellan kurser. Detta ger eleverna goda möjligheter att se sammanhang, förstå syftet och fördjupa sina kunskaper inom berört kunskapsområde. Vi ser inte de olika kurserna som isolerade öar utan ökar möjligheterna för eleverna att arbeta kvalitativt med flera olika perspektiv. I praktiken innebär det att eleverna får färre uppgifter, men kan arbeta med dem under längre tid och har möjlighet att fördjupa sig och uppnå en högre kunskapsutveckling.

Josefin Knagg, rektor

Det jag slås av är den ständiga viljan att utvecklas och den outtröttliga tron på varje individs förmåga. Det gör mig stolt, varje dag.

- Josefin Knagg

Att vara rektor på Rytmus Malmö är en ynnest

- Josefin Knagg