Rytmus

Lärande

Vår syn på undervisning

På Rytmus Malmö lägger vi stort fokus på att samverka mellan kurser. Detta ger eleverna goda möjligheter att se sammanhang, förstå syftet och fördjupa sina kunskaper inom berört kunskapsområde. Vi ser inte de olika kurserna som isolerade öar utan ökar möjligheterna för eleverna att arbeta kvalitativt med flera olika perspektiv. I praktiken innebär det att eleverna får färre uppgifter, men kan arbeta med dem under längre tid och har möjlighet att fördjupa sig och uppnå en högre kunskapsutveckling.

Vi är också övertygade om att det som ger bäst möjligheter för eleverna att utveckla sina kunskaper är täta uppföljningar och därför delar vi upp läsåret i sex avstämningsperioder där eleverna får återkoppling på hur de ligger till gentemot kunskapskraven. Täta uppföljningar ger också elevhälsan goda förutsättningar att sätta in stöd i tid till de elever som behöver extra stöd i någon form. Utöver nämnda vinster med samplanering och täta uppföljningar så ger det även lärarna goda förutsättningar att arbeta med sambedömning och kollegialt lärande.

Behöriga lärare med bredd

Våra lärare påverkar inte bara genom sin undervisning utan även genom de erfarenheter de delar med sig av från professionella uppdrag utanför skolan.

Många av lärarna har andra karriärer utanför skolan, vilket ger en unik erfarenhetsbank som de mer än gärna delar med sig av.

Mentorskap
Mentorskap

Gymnasietiden ska vara en spännande, lärorik och utvecklande tid. På Rytmus Malmö har eleverna en mentor under de tre åren de går utbildningen. Mentorn är en lärare på skolan som hjälper eleven att göra studierna och de tre åren begripliga, hanterbara och meningsfulla. Vi satsar mycket på ett välfungerande och bra mentorskap och vår modell har använts som förebild för andra skolor. Mentorn träffar sina mentorselever varje vecka och kunskapsutveckling, mål, studiestrategier och motivation är fokus för aktiviteterna i mentorsgruppen. Mentorerna samverkar nära med elevhälsan när elever behöver extra stöd och hjälp.