Det goda mötet

Mentor

Gymnasietiden ska vara en spännande, lärorik och utvecklande tid. På Rytmus Malmö har eleverna en mentor under de tre åren de går utbildningen. Mentorn är en lärare på skolan som hjälper eleven att göra studierna och de tre åren begripliga, hanterbara och meningsfulla. Vi satsar mycket på ett välfungerande och bra mentorskap och vår modell har använts som förebild för andra skolor. Mentorn träffar sina mentorselever varje vecka och kunskapsutveckling, mål, studiestrategier och motivation är fokus för aktiviteterna i mentorsgruppen. Mentorerna samverkar nära med elevhälsan när elever behöver extra stöd och hjälp.