×
 

Elevhälsa Rytmus Malmö

Vår elevhälsa

Elevhälsoteamets främsta uppgift är att arbeta främjande och förebyggande tillsammans med hela skolans personal för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I vårt elevhälsoteam ingår specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog, biträdande rektor och rektor. Elevhälsoteamets gemensamma kompetens arbetar bland annat med specialpedagogiska insatser, hälsosamtal, vägledning och motivation för pågående och framtida studier.  

Varje vecka har skolan studiepass som är till för elever som behöver extra stöd och hjälp med sina studier. Hit kan man komma om man behöver extra tid till en uppgift eller få hjälp med ytterligare förklaring. 

Alla lärare är också mentorer och träffar sina elever varje vecka. Här arbetar man till exempel med studiestrategier, planering och struktur för att ta sig an undervisningen.