Om du vill byta skola till Rytmus Malmö så är du välkommen att kontakta oss. Om det finns plats på den inriktning du är intresserad av, så kommer du att kallas till ett antagningstest. Vi behöver din nuvarande studieplan innan du kan antas.

info.malmo@rytmus.se