Rytmus

Ansök

Så här söker du till Rytmus Malmö

Oavsett vilka förkunskaper du har så är du mycket välkommen att ansöka till Rytmus. Du söker till oss via din hemkommuns gymnasieantagning. Tänk på att ange vilken inriktning du vill gå. I fritextfältet anger du ditt huvudinstrument samt ditt eventuella språkval för årskurs 1.

Du som bor i Skåne län anmäler dig på Gymnasieantagningens hemsida www.skanegy.se och du som bor utanför Skåne ansöker till Rytmus via gymnasieantagningen i din hemkommun. Du får sedan en kallelse till ditt färdighetstest per brev. Under ditt färdighetstest träffar du både lärare och elever som kommer att göra sitt bästa för att du ska få en positiv upplevelse av testet.

Vår ambition är att din sökning till Rytmus skall bli en så positiv upplevelse som möjligt så därför är det viktigt att du tänker på att förbereda dig till din sökning till Rytmus på bästa sätt.

Det är viktigt att du noggrant läser igenom instruktionerna för den sökning som du vill göra eftersom det kan finnas skillnader mellan de olika inriktningarna som då kräver lite olika förberedelser.

Tänk på att du kommer i god tid. Oberoende av vilken fördjupning du söker så är det viktigt att du hinner med att förbereda dig ordentligt, det kan vara att ha ditt instrument stämt, din röst uppvärmd eller att du har ditt USB-minne till hands. Här hittar du mer information om färdighetsprovet.

Ansökan Rytmus fördighetstest
Så här söker du till Rytmus Stockholm

Byte till Rytmus under pågående läsår

Om du vill byta skola till Rytmus Malmö så är du välkommen att kontakta oss. Om det finns plats på den inriktning du är intresserad av, så kommer du att kallas till ett antagningstest. Vi behöver din nuvarande studieplan innan du kan antas.

info.malmo@rytmus.se

Färdighetsprov

Under färdighetsproven kommer du som sökt till oss att kallas till en dag då du får visa dina musikaliska färdigheter och ser lite olika ut beroende på vilken inriktning du söker. Ett meddelande om den exakta tiden kommer att skickas hem till dig innan provtillfället. Vår ambition är att din sökning till Rytmus ska bli en positiv upplevelse och därför är det viktigt att du förbereder dig på bästa sätt.

Färdighetsprov genomförs i början på mars och du som sökt får en kallelse med tid som gäller just dig.

Detta händer under dagen:

När du kommer hit träffar du först en av våra värdar som fotograferar dig, berättar om dagen och svarar på frågor. Du får även värma upp i ett enskilt rum om du vill det – kom gärna 15 minuter innan! Sedan träffar du juryn och får visa upp nedanstående beroende på vilken gren du valt. Juryn bedömer ditt antagningsprov och en poäng på max 320 skickas in till gymnasieantagningen. Poängen räknas ihop med ditt betyg och ligger sedan till grund för antagningen.

Instrument/sång och Musik/Sam

  • Spela/sjunga två egenvalda låtar
  • Göra ett gehörstest

Singer/songwriter

  • Spela/sjunga två låtar (varav helst minst en är egenskriven)
  • Göra ett gehörstest

Musikproduktion

  • Visa/spela upp egna inspelningar/produktioner som du tar med dig.
  • Visa om du kan spela något instrument
  • Göra ett gehörstest

Du förbereder alla moment hemma, förutom gehörstestet.

Gehörstestet består av att en av lärarna spelar eller sjunger en fras som du sedan efter bästa förmåga försöker härma. Lärarna går långsamt fram och anpassar nivån efter hur det går för dig.

Ta med instrument (keyboard, förstärkare, sånganläggning och trumset med cymbaler finns). Trummisar tar med egna trumstockar.

Vill du ha ackompanjemang så ta med noter på det du ska spela/sjunga alternativt en bakgrund (mobil eller dator kan kopplas in på plats).

Testet tar ca 15 minuter.