×
 

Hoppa till innehållet

Våra kvalitetsresultat

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar huvudman samt varje rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport.

KVALITETSRAPPORTER

Kvalitetsrapporten ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skolnivå och huvudmannanivå. Du kan ladda ner och läsa kvalitetsrapporterna nedan.

 

Vårt kvalitetsarbete

Här kan du läsa våra kvalitetsrapporter som görs från respektive skola och från huvudman. Nedan kan du gå vidare för att läsa mer om vårt kvalitetsarbete. Vi har även en funktion där du kan lämna synpunkter till huvudman.