Rytmus

Hej förälder

Så här säger några föräldrar om Rytmus.

Som föräldrar ser vi att Rytmus ger våra barn en utbildning som håller hög standard och som de kan bygga vidare på. Det är en liten skola där eleverna och lärarna känner varandra. Lärarna är engagerade, kreativa och måna om att eleverna ska nå målen de sätter upp. Undervisningen ger eleverna verktyg inför vuxenlivet, inte bara inom musikutövandet. Eleverna uppmuntras att vara kreativa, tänka utanför ramarna och komma med egna initiativ. Lärarna finns hela tiden där för att stötta. Under våra år som föräldrar på Rytmus har vi varit på konserter där vi fått se resultatet av de utmaningarna våra barn har arbetat med. De har dessutom fått prova på företagande och entreprenörskap, kunskaper som behövs för framtida utmaningar.”

Så fort jag som förälder besökte Rytmus kändes det rätt, det satt i väggarna, personalen, stämningen, musiken, mångfalden, allt. Det har även varit en fantastisk resa att se mitt barn, som helt hade tappat intresset för skolan efter tre år i grundskolan, vakna till liv och inse värdet och glädjen av att ta ansvar, fördjupa sig i olika ämnen, lära sig att analysera och ifrågasätta och att utvecklas – och sen även få bra slutbetyg. Vägen dit gick via musiken, en inspirerande utbildning och samvaron på skolan.”

Vår son började på den helt nystartade skolan Rytmus Örebro. På två månader hade de fått in en varm, glädjefylld, empatisk känsla som satt i väggarna. Vi möttes av engagerade, glädjestinna och positiva lärare och elever. Känslan vi fått med oss efter de här tre åren är att eleverna fått möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och kunskap. De har – förutom de teoretiska kunskaperna – lärt sig samarbete, ansvarstagande, planering, förmåga att uttrycka sig verbalt och framför allt musikaliskt. Den musikaliska delen kan inte med ord beskrivas, den måste upplevas!”

Vi upplevde ett stort engagemang och ett genuint intresse för vårt barns utveckling redan från första samtalet med rektor och lärare. Under hela utbildningen har man följt upp och satt in extra insatser där det behövts. Jag glömmer aldrig när vårt barn sa att hon aldrig skulle klara Gehörs- och musikläran – det var bara för svårt och övermäktigt. Efter stödinsatser från skolan har hon istället höga betyg och hjälper andra elever att förstå. Att som förälder få gå på elevkonserter och se den utveckling och glädje som vårt barn har fått är obetalbart. Känns på alla sätt så rätt att vi valde Rytmus – en plats för inspiration och glädje.”