Den första tiden hos oss vill vi att du ska trivas, genom att du får lära känna din klass. Vi anordnar aktiviteter för att du ska få lära känna din klass med team buildning och olika grenträffar där du träffar elever som redan går på skolan. Vår elevkår är aktiv och arrangerar också olika roliga saker under året.

Det du kan se fram emot längre fram under din utbildning är alla våra Clinics som vi har på skolan. Det är då vi tar in människor från branschen för att föreläsa eller hålla en workshop. På så sätt får du lära dig från erfarna personer men också aktuell information för att utvecklas. Vi har också Livenight.