Rytmus utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden. Gemensamma estetiska upplevelser ger en stark gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. Vårt mål är att värdegrundsarbetet ska genomsyra allt på skolan och i vår dagliga verksamhet arbetar vi alla i stor utsträckning för elevernas trygghet och trivsel.