Rytmus

Vår
syn på

Att studera på Rytmus

Rytmus i Göteborg är en unik skola där kreativitet och utbildning går hand i hand och där din utveckling står i centrum.  Hos oss kan du samtidigt som du satsar på din musik också skaffa dig en bred behörighet inför vidare studier. Många gemensamma projekt gör att vi har en stark gemenskap och en trygg miljö på skolan. En trygghet som gör det möjligt att våga försöka, våga anta utmaningar och våga utvecklas.

Musiken är en viktig del av vår skola och de flesta av våra lärare är själva aktiva musiker, låtskrivare, producenter mm vilket gör att du redan under din utbildning får erfarenhet av och kontakt med musikbranschen. Vi har också regelbundna clinics där du får träffa spännande och inspirerande gästföreläsare, artister och andra företrädare för branschen. Du kommer under dina tre år på Rytmus att vara klasskompis med några av framtidens musiker, låtskrivare och musikproducenter men också med några av framtidens jurister, journalister, brandmän och entreprenörer.

Lärare hjälper elever vid Rytmus Gymnasium.

Respekt, förväntan och förtroende

Rytmus utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden. Gemensamma estetiska upplevelser ger en stark gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. Vårt mål är att värdegrundsarbetet ska genomsyra allt på skolan och i vår dagliga verksamhet arbetar vi alla i stor utsträckning för elevernas trygghet och trivsel.

Mentorskap

Gymnasietiden är en spännande, lärorik och utvecklande tid. På Rytmus har eleverna en mentor under de tre åren de går utbildningen. Mentorn är en lärare på skolan som hjälper eleven att göra studierna och de tre åren begripliga, hanterbara och meningsfulla. Mentorn träffar sina mentorselever varje vecka och kunskapsutveckling, mål, studiestrategier och motivation är fokus för aktiviteterna i mentorsgruppen. Mentorerna samverkar nära med elevhälsan när elever behöver extra stöd och hjälp.

Arbetet på Rytmus genomsyras av respekt och förtroende för våra gemensamma elever, och vi tror på det goda mötet mellan elever och personal.