Vad
gör vi?

Programråd och elevkår

Programråd

Vi tycker att det är viktigt att eleverna är med och utvecklar skolan och som student hos oss har du stora möjligheter att vara med och påverka din utbildning. Elevrådet, som vi kallar programråd,  träffas regelbundet under hela året och tar upp frågor som eleverna tycker är viktiga för att förbättra skolan. I Programrådet deltar elever från alla skolans klasser och skolledningen.

Elevkåren

Vi har också en mycket aktiv och engagerad elevkår som drivs helt i elevernas regi och som ordnar alla möjliga arrangemang för att höja gemenskapen på skolan.