Rytmus

Dina
tre år

Om Rytmus Göteborg

Rytmus musikgymnasium är en unik skola fylld av kreativa samarbeten med en tydlig målsättning att vara ett av Sveriges bästa estetiska gymnasier. Inom utbildningen strävar vi hela tiden efter att vara verklighetsförankrade och aktuella i såväl de estetiska som teoretiska ämnena. Att flera av skolans lärare vid sidan om sina läraruppdrag också har professionella karriärer som kompositörer, skivproducenter, frilansmusiker, arrangörer m.m. är inspirerande för såväl elever som föräldrar och övrig personal.

Vi jobbar ofta i ämnesöverskridande projekt, som vid galan Rytmus Aid då kurser i historia, samhällskunskap och ensemble samverkar. ”Skarpa lägen” på externa scener, som anrika Storan, tillhör utbildningen. På Rytmus ska alla få känna sig bekväma och inspirerade av att möta och hantera en publik.

Annie Dahlin - från Rytmus till läkare

Vad fick dig att söka till Rytmus?

Jag kände att Rytmus var den bästa musikutbildningen då det var en skola med bara musikutbildning. Jag blev rekommenderad av en tjej som tidigare gått på min skola att söka.

Vad känner du att du fick med dig från tiden på Rytmus? 
Mycket samarbete, förmågan att jobba i grupp i alla de stora projekten som vi gjorde. Att spela tillsammans är svårt på flera sätt – allt från att bestämma låtar, klädsel till hur man skulle tolka låtarna. Detta har jag användning för även idag då man alltid kommer att jobba med andra människor. Sen var det ju väldigt roligt också. Jag verkar ha haft lite roligare gymnasietid än de andra som går i min klass.

Vilka tills skulle du ge till elever som ska välja gymnasiet?
Gå på det som du tycker verkar roligt och stimulerande för just dig. Det löser sig alltid med betyg och poäng till slut.

Få en känsla av Rytmus


Postgatan 5 mitt i centrala Göteborg

Rytmus finns i nya renoverade lokaler mitt i centrala Göteborg. I det ombyggda tingsrättshuset på Postgatan är nu det som tidigare var strikt säkerhetssal fyllt av musik. Andra salar är för klassrumsundervisning och vi har byggt ljudisolerade ensemblerum och studios. Lokalerna är på nästan 2000 kvm och arkitekter och akustikkonsulter har arbetat med utformningen så vi har fått precis den skola vi vill ha.

Visste du att du kan besöka vår skola digitalt innan du besöker oss på öppet hus eller prova-på-dag? Det gör du via knappen nedan.

Till 3D-turen

Rektor Jennie om Rytmus

Rytmus utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden. Gemensamma estetiska upplevelser ger en stark gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. Vårt mål är att värdegrundsarbetet ska genomsyra allt på skolan och i vår dagliga verksamhet arbetar vi alla i stor utsträckning för elevernas trygghet och trivsel.

”Jag har fått den stora äran att få tillträda som rektor för Rytmus Göteborg. Att få återvända till Rytmus och leda den fantastiska verksamhet vi har är inget annat än en dröm som går i uppfyllelse.”

 

Jennie Bubach, Rektor.

Påverka din gymnasietid!

Programråd

Vi tycker att det är viktigt att eleverna är med och utvecklar skolan och som student hos oss har du stora möjligheter att vara med och påverka din utbildning. Elevrådet, som vi kallar programråd,  träffas regelbundet under hela året och tar upp frågor som eleverna tycker är viktiga för att förbättra skolan. I Programrådet deltar elever från alla skolans klasser och skolledningen.

Elevkåren

Vi har också en mycket aktiv och engagerad elevkår som drivs helt i elevernas regi och som ordnar alla möjliga arrangemang för att höja gemenskapen på skolan.


Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består förutom rektor av kurator, SYV, skolsköterska, specialpedagog samt speciallärare. Eleverna har också tillgång till skolläkare och psykolog.

Kom ihåg att du inte är ensam i dina studier. Din mentor är din närmsta kontakt vid minsta behov av stöd och till sin hjälp har de ett helt elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi alla för att Rytmus ska fortsätta vara en fantastisk skola för såväl teoretiska som estetiska studier.

Skolsköterska: Klara Gårdfeldt
Tel: 031-65 25 37
Finns på skolan samtliga dagar.
klara.gardfeldt@rytmus.se

Skolkurator: Johanna Strömblad
Telefon: 031-170190
Finns på skolan måndagar och tisdagar
johanna.stromblad@rytmus.se

Speciallärare: Maria Murgård
Telefon: 0703-630424
Finns på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag. Tidsbokning via mail.
maria.murgard@ga.rytmus.se

Studievägledare: Helene Henricsson
Telefon: 0722-047239
Besökstid: onsdagar
helene.henricsson@academedia.se

Skolpsykolog
Bokas via elevhälsan.

Skolläkare
Bokas via elevhälsan.