logo-rytmus

Dina
tre år

Om Rytmus Göteborg

Rytmus musikgymnasium är en unik skola fylld av kreativa samarbeten med en tydlig målsättning att vara ett av Sveriges bästa estetiska gymnasier. Inom utbildningen strävar vi hela tiden efter att vara verklighetsförankrade och aktuella i såväl de estetiska som teoretiska ämnena. Att flera av skolans lärare vid sidan om sina läraruppdrag också har professionella karriärer som kompositörer, skivproducenter, frilansmusiker, arrangörer m.m. är inspirerande för såväl elever som föräldrar och övrig personal.

 

 

Våra högkvalitativa undervisningslokaler ligger på bekvämt promenadavstånd från Göteborgs centralstation och är mycket uppskattade av våra elever. Många av våra elever nämner också den karaktäristiska Rytmusandan som finns på skolan, en miljö som ger trygghet och mod där vi tillsammans vågar och kan utvecklas att nå våra mål.

På Rytmus pågår spännande processer och projekt hela tiden, både bland medarbetare och elever. Vi jobbar ofta i ämnesöverskridande projekt, som vid galan Rytmus Aid då kurser i historia, samhällskunskap och ensemble samverkar. ”Skarpa lägen” på externa scener, som anrika Storan, tillhör utbildningen. På Rytmus ska alla få känna sig bekväma och inspirerade av att möta och hantera en publik.

Programråd

Vi tycker att det är viktigt att eleverna är med och utvecklar skolan och som student hos oss har du stora möjligheter att vara med och påverka din utbildning. Elevrådet, som vi kallar programråd,  träffas regelbundet under hela året och tar upp frågor som eleverna tycker är viktiga för att förbättra skolan. I Programrådet deltar elever från alla skolans klasser och skolledningen.

Elevkåren

Vi har också en mycket aktiv och engagerad elevkår som drivs helt i elevernas regi och som ordnar alla möjliga arrangemang för att höja gemenskapen på skolan.

Ansökan Rytmus fördighetstest

Välkommen till Rytmus

Rytmus utgår från en humanistisk grundsyn där människan som hel varelse är kreativ, praktiskt skapande och har förmåga till personliga ställningstaganden. Gemensamma estetiska upplevelser ger en stark gemenskap och ett tryggt sammanhang. Då är det möjligt att utmana och bli utmanad. Vårt mål är att värdegrundsarbetet ska genomsyra allt på skolan och i vår dagliga verksamhet arbetar vi alla i stor utsträckning för elevernas trygghet och trivsel.

”Jag har fått den stora äran att få tillträda som rektor för Rytmus Göteborg. Att få återvända till Rytmus och leda den fantastiska verksamhet vi har är inget annat än en dröm som går i uppfyllelse.”

 

Jennie Bubach, rektor.

 

Rytmus Göteborg estetiska programmet

Postgatan 5

Rytmus finns i nya renoverade lokaler mitt i centrala Göteborg. I det ombyggda tingsrättshuset på Postgatan är nu det som tidigare var strikt säkerhetssal fyllt av musik. Andra salar är för klassrumsundervisning och vi har byggt ljudisolerade ensemblerum och studios. Lokalerna är på nästan 2000 kvm och arkitekter och akustikkonsulter har arbetat med utformningen så vi har fått precis den skola vi vill ha.

Rytmus finns i egna lokaler, vi tycker det är viktigt att skolan har en egen identitet och att du känner dig som hemma. Men det finns många fördelar med att dela hus. I ett ”mini-campus” kan vi gemensamt dela på elevhälsovård, studie- och yrkesvägledare och språkundervisning. Skolorna berikar även varandra genom olika elevsamarbeten.

Rytmus Postgatan 5

Huset vi bor i

Lokalerna är väl anpassade för utbildningen och på skolan finns vanliga salar för klassrumsundervisning såväl som ljudisolerade ensemblerum och studios. Lokalerna är på nästan 2000 kvm och arkitekter och akustikkonsulter har arbetat med utformningen så vi har fått precis den skola vi vill ha.

Ansök till Rytmus

Elevhälsan

Elevhälsoteamet består förutom rektor av kurator, SYV, skolsköterska, specialpedagog samt speciallärare. Eleverna har också tillgång till skolläkare och psykolog.

Kom ihåg att du inte är ensam i dina studier. Din mentor är din närmsta kontakt vid minsta behov av stöd och till sin hjälp har de ett helt elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi alla för att Rytmus ska fortsätta vara en fantastisk skola för såväl teoretiska som estetiska studier.

Skolsköterska: Klara Gårdfeldt (föräldraledig)
Tel: 031-65 25 37
Finns på skolan samtliga dagar.
Drop in kl. 10-11. Övrig tid bokade tider.
E-post: klara.gardfeldt@rytmus.se

Vikarierande skolsköterska: Maryam Shafie
Tel: 031-65 25 37
Finns på skolan måndag-torsdag
E-post: maryam.shafie@rytmus.se

Skolkurator: Johanna Strömblad
Telefon: 031-170190
Finns på skolan måndagar och tisdagar
johanna.stromblad@rytmus.se

Speciallärare: Maria Murgård
Telefon: 0703-630424, 031-652535
Finns på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag. Tidsbokning via mail eller sms.
maria.murgard@ga.rytmus.se

Skolpsykolog
Bokas via elevhälsan.

Skolläkare
Bokas via elevhälsan.

Studievägledare

Marie Nitzsche
Telefon: 0727-335210
Besökstid: onsdag och måndag eftermiddag (jämna veckor)
marie.nitzsche@academedia.se

Skolläkare och skolpsykolog bokas via elevhälsoteamet