×
 

Två elever håller skrattande om varandra vid ett bord.

Vår elevhälsa

Elevhälsan kan handla om stöd och extra anpassningar i undervisning, tillgång till kurator och skolsköterska för samtal men också om hälsofrämjande insatser för att våra elever ska utveckla självkännedom.

Enligt skollagen ska elever har tillgång till specialpedagog, skolsköterska, kurator såväl som skolläkare och skolpsykolog vilket eleverna har på vår skola. Vi har även en studie- och yrkesvägledare som förstärker upp vår elevhälsa där även skolledningen ingår.

Vi har de senaste åren arbetat för att utveckla strukturer för att kunna nå elever i behov av stöd och sedan 2018 arbetar elevhälsan även med uppföljning av närvaro varannan vecka. Att arbeta främjande och förebyggande är en stor del av elevhälsans uppdrag som föreläser, anordnar workshops och ansvarar för temadagar i samråd med kollegiet.