Musikproduktion

Inom Musikproduktion jobbar du med musikproduktion. Du spelar själv i ensembler och deltar i en större produktion och många mindre projekt varje år.

Arbetsprovet

Eftersom det här är en produktionsinriktad gren skulle vi gärna vilja att du skickar in ett arbetsprov till oss. Arbetsprovet kan se olika ut – men är ett ljudande material där du varit inblandad i processen med att ta fram produkten. Ex en mix från något du jobbat fram i ett musikprogram, eller varit med och spelat in. Antagningen sker i intervjuform där vi bl.a. pratar om ditt arbetsprov och dina erfarenheter från musikproduktion. Du kommer också att få möjlighet att berätta om dina ambitioner och kunskaper inom ämnet.

Arbetsprovet tar du med dig till skolan på provdagen.

Om du vill får du gärna skicka råfilen (dvs.en datafil från det musikprogram du jobbar med) till oss, men glöm inte att vi också vill ha den färdigmixade produkten på CD.

Vi vill också att du förbereder en valfri låt på ditt huvudinstrument som du framför vid antagningen. Vill du ha komp vill vi att du skickar in en kompskiss till oss senast den 18 februari. Du kan också spela din valfria låt till en bakgrund eller helt utan komp. Det finns en CD/mp3-spelare på plats.

Frågor om provet bevaras av Anders Bergsten:  anders.bergsten@ga.rytmus.se

De här delarna ingår i färdighetsprovet:

1. Ett samtal om arbetsprovet

2. Framförande av valfri låt (själv eller tillsammans med oss)

3. Gehörs- och improvisationsövning (härmningsövning)