Att spela på gehör kan låta svårt och en färdighet som är få förunnat men det behöver inte vara det. Visste du att de allra flesta har lite relativt gehör och att det går att träna upp sitt gehör att bli bättre? På Rytmus har du möjlighet att bli bättre på ditt gehör på exempelvis programmet vokalmusiker/vocalgroup.

Vad är gehör?

Gehör kallas också musiköra eller tonsinne (Ear training på engelska) och har att göra med att höra tonhöjder. Historiskt sett var det det enda sättet musik fördes vidare. Men notation, alltså att skriva musik i noter, uppfanns redan på antiken. Innan detta förändrades musiken mycket. Det var eftersom det är väldigt svårt att höra, minnas och återge det exakta musikaliska uttrycket. 

Absolut gehör och relativt gehör

Det man till vardags kallar för gehör är det som heter absolut gehör och det innebär att man kan känna igen och återge exakta tonhöjder utan någon referens. Det är väldigt ovanligt. Desto vanligare är det med det som kallas relativt gehör. Relativt gehör har de allra flesta människor till viss grad och det innebär att man kan höra relationer mellan olika tonhöjder. Alltså om du får höra två olika toner kan du med största sannolikhet säga vilken av tonerna som är högre än den andra. 

Kan man träna sitt gehör?

Ja absolut, man kan träna sitt gehör. Men det är vad man kallar för en färskvara. Ju oftare du tränar desto bättre är du. Men det är viktigt att träna upp gehöret från början. Det finns en mängd videor och andra resurser online som är gratis att använda för att träna upp sitt relativa gehör. 

Gehörs- och musiklära

De pedagogiska metoder som man använder sig av för att träna sitt gehör kallas gehörslära. Gehörslära är en del av musikteori som lärs ut på musikinriktningen av Estetiska programmet. Solmisering kallas den metod som används för att namnge toner i en durskala. Do (eller ut), re, mi, fa, sol, la, ti (eller si) är det vanligaste sättet att namnge de första sju tonerna i skalan (c, d, e, f, g, a och h). Solmisering kan användas som hjälp när man tränar gehör. Men man kan också använda sig av ett instrument som till exempel en gitarr. Det kan göra att man lättare kopplar ihop ljudet med ett namn eftersom man använder flera sinnen vid inlärning. 

Synonymer till gehör

Synonymer till gehör är:

  • Musiköra
  • Språköra
  • Musikalitet
  • Tonsinne

Vad betyder “Att vinna gehör” för något?

När man säger att man vill “vinna gehör” för något handlar det om att man vill få någon att intressera sig för den saken. Det kan handla om en politisk fråga till exempel. Man kan också säga att man vill vinna gehör hos någon. Då menar man att man vill få den personens eller de personernas uppmärksamhet.