Dina
tre år

Om Rytmus Borlänge

Rytmus musikgymnasium i Borlänge är en unik skola fylld av kreativa samarbeten med en tydlig målsättning att vara ett av Sveriges bästa estetiska gymnasier. Inom utbildningen strävar vi hela tiden efter att vara verklighetsförankrade och aktuella i såväl de estetiska som teoretiska ämnena. Att flera av skolans lärare vid sidan om sina läraruppdrag också har professionella karriärer som kompositörer, skivproducenter, frilansmusiker, arrangörer m.m. är inspirerande för såväl elever som föräldrar och övrig personal.

Du som tänker börja på Rytmus har gett dig själv möjligheten att odla ditt musikintresse samtidigt som du håller dörren öppen för alla möjliga studie- och yrkesbanor. Under dina tre år på Rytmus är du klasskamrat med framtidens musiker och artister men även framtidens jurister, journalister, brandmän och entreprenörer.

På Rytmus vill vi göra utbildningen så mycket på riktigt som möjligt. Exempel på detta är våra skolturnéer, konserter och projekt som du får vara en del av under samtliga år på Rytmus.

Vi anpassar ständigt undervisningen efter hur musikbranschen utvecklas och öppnar gärna dörren för branschens aktörer som inspirerar oss och ger oss kunskaper om livet utanför skolan. Genom våra Clinics får du inblick i olika delar av musikbranschen och hur det kan vara att arbeta i den.

En av Norra Europas mest påkostade studios

Rytmus i Borlänge startade hösten 2017. Vi flyttade in i lokaler mitt i Borlänge centrum. Dessa lokaler renoverades på insidan för att passa skolans behov.  På skolan har vi en av norra Europas mest påkostade studios, vilket är en enorm tillgång för oss. Här kan eleverna spela in sina egna kompositioner och få träna på att  arbeta i en professionell miljö. Våra lokaler är ljusa, trivsamma och ändamålsenliga med välutrustade replokaler och det allra senaste i teknikväg.

Granskning och tillsyn

Skolinspektionen har utfört en kvalitetsgranskning och en förstagångstillsyn som visar att skolenheten, Rytmus Borlänge, har godkänts inom samtliga områden. Skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats skriver myndigheten.

Professionella lärare

Alla våra musiklärare på skolan arbetar professionellt med musik och har ett nära samarbete med musikbranschen. Lärarna är verksamma artister och musiker vid sidan av sitt läraryrke. De har därför stor erfarenhet av olika musikaliska sammanhang och en bred kompetens inom olika musikgenrer.

På Rytmus vill vi ge eleverna goda verktyg i sin framtida yrkesprofession och därför inriktar vi utbildningen mot att alltid ligga i framkant genom att spela aktuell musik och teknik.