logo-rytmus

Dina
tre år

Om Rytmus Borlänge

Rytmus musikgymnasium i Borlänge är en unik skola fylld av kreativa samarbeten med en tydlig målsättning att vara ett av Sveriges bästa estetiska gymnasier. Inom utbildningen strävar vi hela tiden efter att vara verklighetsförankrade och aktuella i såväl de estetiska som teoretiska ämnena. Att flera av skolans lärare vid sidan om sina läraruppdrag också har professionella karriärer som kompositörer, skivproducenter, frilansmusiker, arrangörer m.m. är inspirerande för såväl elever som föräldrar och övrig personal.

Du som tänker börja på Rytmus har gett dig själv möjligheten att odla ditt musikintresse samtidigt som du håller dörren öppen för alla möjliga studie- och yrkesbanor. Under dina tre år på Rytmus är du klasskamrat med framtidens musiker och artister men även framtidens jurister, journalister, brandmän och entreprenörer.

På Rytmus vill vi göra utbildningen så mycket på riktigt som möjligt. Exempel på detta är våra skolturnéer, konserter och projekt som du får vara en del av under samtliga år på Rytmus.

Vi anpassar ständigt undervisningen efter hur musikbranschen utvecklas och öppnar gärna dörren för branschens aktörer som inspirerar oss och ger oss kunskaper om livet utanför skolan. Genom våra Clinics får du inblick i olika delar av musikbranschen och hur det kan vara att arbeta i den.

En av Norra Europas mest påkostade studios

Rytmus i Borlänge startade hösten 2017. Vi flyttade in i lokaler mitt i Borlänge centrum. Dessa lokaler renoverades på insidan för att passa skolans behov.  På skolan har vi en av norra Europas mest påkostade studios, vilket är en enorm tillgång för oss. Här kan eleverna spela in sina egna kompositioner och få träna på att  arbeta i en professionell miljö. Våra lokaler är ljusa, trivsamma och ändamålsenliga med välutrustade replokaler och det allra senaste i teknikväg.

Studion på Rytmus i Borlänge
En av Norra Europas mest påkostade studios

Rektor Anna Ek

Mitt mål är att alla elever ska vara nöjda med sitt val av skola, att vi har hög trivsel och goda studieresultat. När elever lämnar Rytmus efter tre år ska de känna och ha upplevt att de lärt sig och utvecklades mer än vad de trodde var möjligt. Vi kommer att jobba hårt och ha väldigt roligt tillsammans.

Anna Ek, rektor

På Rytmus kan allt hända

Under din tid på Rytmus kommer du att få vara med om många olika upplevelser. Det är allt  ifrån uppträdande på skolan och externa framträdanden samt medverkan på konserter och event.

I årskurs tre gör eleverna på Rytmus en musikfestival som heter LiveNight. Här får eleverna användning för det som de har lärt sig under åren genom att skapa en egen akt. De flesta eleverna gör det som sitt gymnasiearbete.

Eleverna i årskurs 3 är inte bara artister utan även arrangörer under festivaldagarna. Under planeringsperioden, som är under en termin, startas därför olika produktionsgrupper som tillsammans planerar och ansvarar för att festivalens genomförande skall bli lyckat.

Rytmus Borlänge

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består förutom rektor av kurator, SYV, skolsköterska, specialpedagog samt speciallärare. Eleverna har också tillgång till skolläkare och psykolog.

Kom ihåg att du inte är ensam i dina studier. Din mentor är din närmsta kontakt vid minsta behov av stöd och till sin hjälp har de ett helt elevhälsoteam. Tillsammans arbetar vi alla för att Rytmus ska fortsätta vara en fantastisk skola för såväl teoretiska som estetiska studier.

Kontakta vår elevhälsa:

Skolsköterska Liv Erichsen liv.erichsen@rytmus.se

Kurator Jan Norén jan.noren@rytmus.se

Specialpedagog Karl Axelsson karl.axelsson@rytmus.se

Liv skolsköterska på Rytmus i Borlänge
Jan Norén

Elevkåren

På Rytmus Borlänge har vi en elevkår som jobbar med elevdemokrati och elevtrivsel. Elevkåren arrangerar event, ordnar café och trivselaktiviteter. Vill du komma i kontakt med Rytmus Borlänges elevkår kan du maila till info.borlange@rytmus.se