Möt några av våra lärare i Borlänge

Jens Larsson

Jens Larsson Rytmus Borlänge– Vad är det bästa med att vara lärare i ditt ämne på Rytmus i Borlänge och hur känns det?

Att få dela med mig av det jag brinner för allra mest. Känslan när man ser att eleven utvecklas är fantastisk.

Därför att vi har lärare som har enorm passion för våra ämnen. Rytmus ger eleven möjlighet att ligga i framkant med teknisk utrustning och digitalt skapande i studio och ensemble. Vi spelar massor och har superkul samtidigt som du får en bra utbildning.

– Vilka är dina förebilder?

Sting, Herbie Hancock, Esbjörn Svensson, Hans Zimmer, John Williams, Maria Schneider, Bobo Stensson, Keith Jarrett, Joni Mitchell, The Beatles med flera.

Improvisation, Samspel, Komposition, Digitala Hantverk

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

Musiken har tagit mig överallt. Utan musiken hade jag inte upplevt och lärt känna alla dessa fantastiska människor.

Att lära sig nytt och skaffa sig kunskap är en utvecklingsbar förmåga. Musik är en läroprocess som pågår under hela livet.

Jens Larsson

Pianopedagog, ensemble- och musikteorilärare, musikproduktion, samt mentor

Rytmus Borlänge

Nina Segerstedt

Nina Segerstedt Rytmus Borlänge– Vad är det bästa med att vara lärare i ditt ämne på Rytmus i Borlänge och hur känns det?

”Det bästa med att vara lärare på Rytmus är att vi personalen tillsammans med eleverna skapar vardagen. Vi är ett team och jobbar alla mot samma mål. Eleverna är otroligt begåvade och ambitiösa och det inspirerar mig enormt mycket som lärare.”

– Vilka är dina drivkrafter?

”Min allra största drivkraft är att alltid försöka tänka positivt, att helt enkelt se det som är bra och lyfta det. För mig är det viktigt att vi bryr oss om andra människor och stärker varandra, det tror jag leder till utveckling”

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

”Musiken har alltid haft en betydande roll för mig och den har gett mig otroliga möjligheter till att utvecklas som människa. Jag har alltid älskat att sjunga och stå på scenen och det är helt fantastiskt att få dela denna glädje till musiken med eleverna på Rytmus.”

Nina Segerstedt

Sångpedagog, ensemble- och musikteorilärare, samt mentor och marknadsföringsansvarig

Rytmus Borlänge

Hanna Meens-Eriksson

– Vad är det bästa med att vara lärare i ditt ämne på Rytmus i Borlänge och hur känns det?

Att jag får ha roligt på jobbet med fantastiska kollegor, elever och stimulerande arbetsuppgifter.

– Varför ska man välja att gå på Rytmus Borlänge?

Det är en fantastisk utbildning med kompetenta lärare på alla ämnen som ger våra elever en bred grund att stå på, oavsett om du vill bli ingenjör eller musiker i framtiden. Därtill är det väldigt roligt och vi har en fin gemenskap, alla på skolan.

– Vilka är dina förebilder?

Jag har många olika förebilder i både musiken, familjen och bland vänner. Men gemensamt är att de är målmedvetna, intresserade och nyfikna.

– Vilka är dina drivkrafter?

Att förmedla verktyg till andra som gör att de utvecklas, och att få musicera med mina egna band.

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

Det är min livsstil som både lett mig till mitt yrke och även på många spännande resor runtom i världen där musiken är ett givet sätt att mötas genom.

– Hur ser du på kunskap och lärande?

Något som vi förvaltar och söker under hela livet. Om vi slutar med det så tror jag att vi stagnerar i vår egen utveckling, både på jobbet och på ett personligt plan.

Hanna Meens-Eriksson

Sångpedagog, ensemble- och körlärare, samt mentor och marknadsföringsansvarig

Rytmus Borlänge

Mattias Ullén

Mattias Ullén Rytmus Borlänge– Varför ska man välja att gå på Rytmus Borlänge?

Du ska välja att gå på Rytmus Borlänge därför att vi har fantastiskt duktiga lärare, både i musikämnena men också i de teoretiska. Du får därför en fantastiskt bra grund att stå på, både gällande det musikaliska och livet i allmänhet. Vare sig du studerar vidare efter gymnasiet eller inte, kommer du alltså ha en bra grund att stå på och du är på en plats där vi samtidigt har väldigt roligt! Din utbildning kommer ske där vi alla delar ett intresse; musiken!

– Vilka är dina drivkrafter?

Det som driver mig allra mest är att det inte finns någon bättre känsla än när det blir klart att en elev har lärt sig något. Något som du som lärare förmedlat. Det handlar inte bara om det jag lär ut i mina ämnen, utan det kan vara allmänna lärdomar också. När eleverna får den här ”Aha-upplevelsen”, då har jag lyckats. Det är det här som driver mig!

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

Musik har spelat en väldigt stor roll i mitt liv. Allt ifrån eget musicerande och att lyssna på musik så fort jag får en ledig tid, till att gå på flertalet konserter varje år. Musiken finns, och har alltid funnits med så länge jag kan minnas. Genom musiken har jag mött mina närmsta vänner, fått otroliga upplevelser och även bara funnit lugn.

– Hur ser du på kunskap och lärande?

Lärandet är allt, kunskap är makt. Men inte makt över andra, utan över dig själv. Ju mer du kan, desto större blir du. Lärandet är en process, det är något som sker över tid. Du blir därför aldrig färdiglärd. Med den inställningen kommer du långt, därför att det alltid finns något framåt!

Mattias Ullén

Lärare i svenska, engelska och historia

Rytmus Borlänge