Rytmus

Ansök

Så här söker du till Rytmus Borlänge

Du som bor i Dalarnas län anmäler dig på Gymnasieantagningens hemsida och du som bor utanför Dalarna ansöker till Rytmus via gymnasieantagningen i din hemkommun. Du får sedan en kallelse till ditt färdighetstest per brev. Under ditt färdighetstest träffar du både lärare och elever som kommer att göra sitt bästa för att du ska få en positiv upplevelse av testet.

Vår ambition är att din ansökan till Rytmus skall bli en så positiv upplevelse som möjligt. Det är därför viktigt att du tänker på att förbereda dig på bästa sätt.

Färdighetsprov på Rytmus

Under färdighetsproven kommer du som sökt till oss att kallas till en halvdag då du får visa dina musikaliska färdigheter, men också träffa elever, lärare och andra sökande. Dagen är till för att vi ska veta var du befinner dig på din musikaliska resa, och ser lite olika ut beroende på vilken inriktning du söker.

Ett meddelande om den exakta tiden för testet kommer att skickas till dig en vecka innan. Inför provtillfället kommer du också få instruktioner för hur testet går till för varje inriktning. Har du frågor om färdighetstestet kan du kontakta christopher.westling@rytmus.se

Ansökan Rytmus fördighetstest
Så här söker du till Rytmus Stockholm

Byte till Rytmus under pågående läsår

Om du vill byta skola till Rytmus Borlänge så är du välkommen att mejla ditt intresse. Om det finns plats på den inriktning du är intresserad av, så kommer du att kallas till ett antagningstest. Vi behöver din nuvarande studieplan innan du kan antas.