Estetiska programmet inriktning musik

Inriktningen utvecklar ditt musikutövande och konstnärliga skapande samt din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Rytmus erbjuder fyra olika grenar inom inriktningen musik.

Att göra musiken levande handlar inte bara om att spela live. Det betyder också att producera, spela in och sprida musiken till fler öron. På Rytmus väljer du mellan dessa olika grenar.

Vokalmusiker/Vocal group

En möjlighet för dig som vill sjunga på Rytmus!

Detta är grenen för dig som tycker om att sjunga och uppträda tillsammans med kompisarna i den lilla ensemblegruppen och för dig som också tycker om att sjunga i den stora kören.

Denna gren erbjuder dig att få sjunga kända låtar från de stora ensembleartisterna men även få upplevelsen av hur taket lyfter när du tar ton med dina körkompisar.

Givetvis kommer du och dina kompisar att få medverka på olika Rytmus arrangemang i skolan men också åka ut på roliga events förlagda utanför skolans dörrar.

Detta blir möjligt när du väljer Vokalmusiker/Vocal group.

Vokal 1_I0A0133    Färg red

Vokalmusiker/Vocal group

Detta är grenen för dig som vill få en allsidig sång och musikutbildning och utvecklas till en mångsidig sångare/vokalmusiker. Fokus ligger på körsång och individuell sångutveckling. Du får en bred musikalisk utbildning genom körsång och vokalensemble alla tre åren, enskild undervisning i sång varje vecka under alla tre åren, samt grundläggande pianoundervisning de två första åren.

Genom körsång och sång i mindre grupper utvecklar du bl a en lyhördhet för att musicera tillsammans med andra sångare och musiker och sjunger både efter noter och på gehör. Du lär dig stämsång, musikaliska uttryck, hur man repeterar och fördjupar dina musikteoretiska kunskaper. Du kommer att bli en allsidig sångare/vokalmusiker som är bekant med många olika genrer.

I den individuella sångundervisningen lär du dig bl a grundläggande och fördjupad sångteknik, sång efter noter och på gehör. Du lär dig scennärvaro, hur man lättast lär sig en sång samt att möta en publik.

Det kommer att ges flera tillfällen att uppträda inför publik, bl. a genom körkonserter och annan medverkan vid större projekt utanför skolan, ibland med andra välkända etablerade musiker och solister.

Liksom inom de andra musikgrenarna så finns det möjlighet att välja ett biinstrument (ex. gitarr, bas, trummor) inom dina individuella val till åk 2 eller 3. Lista på valbara kurser finns på hemsidan under fliken ”För elever och vårdnadshavare”.

Vokal poängplan

Estetiska programmet inriktning Singer/Songwriter

siso

Som singer/songwriter är huvudinriktningen sång med gitarr och/eller piano som komp-instrument. Det är skrivande och framförande av din egen musik som står i centrum och du får öva dig att skriva för många olika sammanhang. Du samarbetar ofta med produktionseleverna på skolan, vilket resulterar i både konserter och inspelningar.

Singsong poängplan

 

Estetiska programmet inriktning Musikproduktion

mepr

Tonvikten är lagd vid att jobba med musikproduktion. Du spelar själv i ensembler inom många musikstilar och du får stort utrymme för din egen musikaliska kreativitet. Minst en större produktion och många mindre projekt genomförs varje år, framför allt med våra singer/ songwriters. I samband med skolans alla konserter kan du vara livetekniker och du har stora möjligheter att starta egna projekt.

Musikprod poängplan

 

Estetiska programmet inriktning Instrument/sång

invo

Fokus ligger på ditt huvudinstrument och att spela eller sjunga i ensembler. Du arbetar med många olika musikstilar, till exempel “RnB”, ”Latin” eller “Blues”. Du får enskild undervisning varje vecka och under de tre åren utvecklar du ditt musicerande, så att du hittar ett eget ut- tryck. Möjligheten att vara med i olika ensembler ger dig bredd samt fördjupar dina musikteoretiska kunskaper. Det ska kännas naturligt att stå på scen och du får många tillfällen att uppträda inför publik.

Inså poängplan

Här följer information om Rytmus utbildning i instrument Blås.

* InSå lektion – 30 minuter i veckan

Innehåll – Notläsning, improvisation, tonbildning, övningsmetodik.

* Gemensam lektion

Innehåll – Sektionsspel, instrumentkännedom, uppspel, arrangering, biinstrument.

* Ensemble – 2 x 60 min i veckan

Innehåll – Sektionsspel, plankning, notskrivning, notläsning, inspelning, slagverk, kör.

Eleverna träffar läraren i varje uppstart av nytt block och planerar tillsammans innehållet. Beroende på vilken musikstil som behandlas för tillfället så går eleverna in i den ordinarie Instrument/Sång-ensemblen eller så jobbar de för sig med t.ex. inspelning eller kvartettspel.  Som frilansande blåsare idag behöver man förutom att vara en bra instrumentalist även kunna; läsa noter, behärska många genres, planka låtar, skriva blåsarrangemang och  kunna spela in sig själv och andra blåsare.

Med detta upplägg utbildar vi moderna blåsmusiker som kommer att bli konkurrenskraftiga på frilansmarknaden.

Du är mycket välkommen att söka till Rytmus.