Möt våra lärare

Pernilla lärare på Rytmus i Stockholm

Pernilla

Pernilla, du är lärare på Rytmus Stockholm i svenska och engelska. Vad är det bästa med att vara det?

Rytmus Stockholm är en kreativ arbetsplats med många passionerade människor samlade under samma tak. Det ger en fin stämning och en känsla av att allt är möjligt.

Vilka är dina förebilder?

Min morfar, dragspelskungen, som lärde mig om människors lika värde och vikten av humor. Den brasilianske pedagogen Paulo Freire, för tankarna om att pedagogik ska handla om problematisering, inte programmering. Mina elever, både nuvarande och tidigare – en samling av sällsynt spännande, modiga individer.

Varför ska en välja det estetiska programmet på gymnasiet?

Det estetiska programmet erbjuder en fantastisk kombination av estetiska uttryckssätt och högskolebehörighet. Det är en bred utbildning som sätter hela människan i centrum. Här övar vi på färdigheter som är viktiga för hela livet, vi arbetar såväl med kritiskt tänkande och vetenskapligt skrivande som samspel och lyhördhet. I aktuell skolforskning talas det mycket just nu om begreppet ”grit”, ungefär ihärdighet eller uthållighet, och vikten av att träna upp denna uthållighet för att lyckas med studier och yrkesliv. Föreställ dig sedan hur mycket ”grit” du övar upp när du arbetar på att bli riktigt, riktigt bra på ett instrument!

 

Martin Hagman

Martin Hagman

Martin, du är ju lärare på Rytmus i Matematik och drama. Hur känns det?

Att undervisa tycker jag är givande och intressant och Rytmus är dessutom en skola jag trivs att arbeta på, vilket gör undervisningen ännu roligare. Jag undervisar för tillfället i matematik och eleverna på Rytmus utmanar dagligen min förmåga att förklara och förtydliga matematiken samt min förmåga att utveckla och anpassa undervisningen. Därför är min vardag allt som oftast händelserik och utvecklande. Jag trivs i min roll och jag hoppas att eleverna märker det.

Vad vill du tillföra till Rytmus?

Jag vill bidra till att skolan utbildar kompetenta samhällsmedborgare. Genom min undervisning strävar jag efter att eleverna skall bli självständiga och reflekterande människor som är förtrogna med det matematiska språket och de logiska tankestrukturerna i det som gör oss till analytiska problemlösare. Jag eftersträvar också att eleverna genom min undervisning både lär sig matematik och praktiserar matematik på olika sätt. En kursbok i matematik är en bra problembank att använda sig av men jag låter inte den ta över min undervisning.

Vad skulle du vilja säga till dem som är tveksamma till att välja det Estetiska programmet?

Alla gymnasieprogram är allmänbildningsprogram. Stommen i den svenska gymnasieskolan är densamma, det finns ett visst paket av kurser som ingen kan svära sig fri från. Därtill läggs olika specialiseringar, det kan vara naturvetenskap, språk, estetiska ämnen etc. Alla som engagerar sig i sin gymnasieutbildning, oavsett inriktning, och tar den till sig i den utsträckning det är tänkt kommer att ta studenten som kompetenta och välbehövliga vettiga människor. Det finns alltså inte någon utbildning som i grunden är finare eller bättre än någon annan utan vad du väljer när du gör ditt gymnasieval är vilka tillägg du vill ha i din allmänbildning. Har du ett intresse för de estetiska facken så är det estetiska programmet ett naturligt och val och en god investering i utvecklingen av dina intresseområden. Eftersom det estetiska programmet också är högskoleförberedande finns det goda möjligheter att fortsätta ditt lärande i andra riktningar efter studenten. Jag själv har gått estetiska programmet, inriktning ”teater och skådespelarkonst”, och har nu blivit lärare i matematik utan att behövt ta några långa omvägar för att lyckas med det.

Något annat som påverkat dig i din yrkesroll?

I min roll som matematiklärare så är jag, som så många andra, präglad av min egen skolgång. I mitt fall tror jag att det är en fördel med de erfarenheter jag har. Min egen resa genom matematikens värld har inte varit problemfri och jag är långt ifrån något naturligt mattesnille. Från det att jag började få betyg i matematik (årskurs 8) och fram till det att jag tog min lärarexamen så har jag på vägen fått betyg på alla betygsnivåer som finns i matematikämnet. Jag har alltså blivit underkänd vid ett prov och jag har också lyckats väldigt bra med andra prov. Jag har haft lärare i matematik som jag ser upp till och som verkligen fått mig att utvecklas som matematiker och jag har haft lärare som inte lyckats lika bra på den punkten. Jag vet hur det känns att kämpa med ett ämne där jag tycker att det mesta hela tiden är onödigt krångligt och hela tiden på gränsen till för svårt. Jag vet också hur det känns att sucka över att undervisningen ibland upplevs gå för långsamt fram. Jag tror att de här erfarenheterna hjälper mig att förstå mina elever och att hjälpa dem där de befinner sig i sin matematikutveckling.

 

Karin Hermansson fd Hedström

Karin Hermansson fd Hedström

Karin, du är ju lärare på Rytmus i Stockholm i ämnena matematik och samhällskunskap. Hur känns det?

Det känns väldigt bra. Detta läsår undervisar jag bara i matematik. Jag och min kollega Martin ansvarar tillsammans för kursen matematik 1b. Det är väldigt roligt att tillsammans med en duktig kollega så ansvara över en hel kurs i en årskurs. Vi har hittat på flera roliga projekt och arbetar inte bara traditionellt med boken utan varierar våra arbetssätt.

Vad är skolutveckling för dig?

Skolutveckling är för mig att tillsammans med mina kollegor jobba med aktuell forskning och våga testa nya metoder. Under läsåret 2015/2016 genomförde alla matematiklärare inom Rytmus Sverige matematiklyftet. Det var väldigt givande att tillsammans med andra lärare diskutera aktuell forskning och tillsammans skapa sätt att använda den i vår undervisning.

Vilka är dina förebilder?

Inom skolans värld är en av mina största förebilder min matematiklärare från högstaidet i Västerås, Siv Magnusson. Siv hade en fantastisk förmåga att se alla elever och utmana varje elev på sin nivå. Siv arbetade även med att skriva läromedel och arbetade på lärarutbildningen. Siv är en av de största anledningarna till att jag valde att utbilda mig till matematiklärare. Utanför skolans värld är en av mina största förebilder låtskrivaren och artisten Annika Norlin.

Vad skulle du vilja säga till dem som är tveksamma till att välja det Estetiska programmet?

På Rytmus får du en gedigen utbildning inom din inriktning du får dessutom möta engagerade lärare i alla kärnämnen som ser  till att du får en bra bas att stå på. Alla våra elever får högskolebehörighet och har möjlighet att via sina individuella val få en ännu bredare behörighet till högskola och universitet.

Martin Björk, du är ju lärare på Rytmus i Stockholm och undervisar i samhällskunskap. Hur känns det? Berätta lite mer om skolan.

Det känns mycket bra! På Rytmus Stockholm ges alla elever samma möjlighet att lyckas och stämningen på skolan är god. Jag upplever att det finns ett stort sug efter kunskap och lärande!

Vad gör du om fem eller tio år?
Jobbar här!

Alexander Baginski Ekroth

Alexander Baginski Ekroth

Alexander Baginski Ekroth, du är ju lärare på Rytmus i piano. Hur känns det?
Givande att så många arbetsdagar få träffa nyfikna, engagerade och kloka elever.

Hur ser du på kunskap och lärande?
Varje dag är en dag för nytt lärande och nya kunskaper, både för mig och mina elever.
Som lärare vill jag försöka lotsa eleverna framåt genom att hjälpa dem att hitta och förstå viktig kunskap och verktyg för deras egen fortsatta utveckling. Jag vill också fungera som en inspiratör och ett personligt stöd i den utvecklingen och som medmänniska.

Vilka är dina drivkrafter?
Nyfikenheten är min starkaste drivkraft.

Vad har musiken spelat för roll i ditt liv så här långt?
Musiken är viktig på så många plan, för mig och säkert för många andra. Den knyter oss samman socialt både som lyssnare och som utövare. Den är en konstform som man aldrig blir färdig med och som går att utveckla och arbeta med hela livet. Den fungerar som källa både för egen meditativ avkoppling och som ett utåtriktat uttryck. Musik påverkar människor!

Lärare på Rytmus

Johan Persson

Johan Persson, du är ju lärare på Rytmus i musikproduktion. Hur känns det?
Det känns roligt att få jobba med ett ämne som jag verkligen brinner för i en inspirerande miljö med såväl fantastiska kollegor som elever.

Hur ser du på kunskap och lärande?
Glädjen i att tillägna sig ny kunskap är en stor drivkraft, och mitt mål är att med hjälp av mitt eget kunnande underlätta för eleverna att utvecklas så framgångsrikt som möjligt.

Vilka är dina förebilder?
Personer som genom sitt engagemang och driv generellt sett inverkar positivt på sin omgivning, och på mitt egna konstnärskap och liv i synnerhet.

Vilka är dina drivkrafter?
Viljan att bli en ännu bättre lärare samt att öka mitt eget kunnande inom musiken.

Sven Erik Granholm

Sven Erik Granholm

Sven Erik Granholm, du är ju gitarrlärare på Rytmus. Hur känns det?

Till de som vill söka vill jag säga följande.
Var inte rädd att det ska gå åt skogen om ni inte blir artister efter utbildningen. Ni kan få kompetens så att ni är behöriga att söka till alla högskolor. Om ni vill satsa på något annat yrke eller vill ha en plan B, de framtidskompetenser eleverna behöver är bland annat följande: teoretisk kompetens, vana att spela med andra, social kompetens, vana att framträda för publik och teknik.

Mina förebilder är mina lärare på musikhögskolor samt gitarrister som Mike Stern Ritchie Blackmore, Jim Hall och Eric Clapton.
Musiken har spelat en stor roll i mitt liv. Jag började när jag var 6 år och gitarren var en bra leksak. Senare blev gitarren en identitet i högstadiet. Jag har träffat många kompisar via musiken samt lyckats livnära mig i ett helt liv. Sven Erik Granholm.

Kristian Lindhe

Kristian Lindhe

Kristian Lindhe, du är ju specialpedagog på Rytmus. Hur känns det?

Jag är specialpedagog på Rytmus Stockholm vilket gör att jag har världens roligaste jobb! För det är roligt att försöka förstå hur vi människor lär och fungerar, såväl individuellt som i grupp och detta trots att jag jobbat med det i över 20 år och aldrig tycker jag mig finna några enkla svar.

Jag tycker även det är intressant och utmanande att jobba med alla konstigheter som finns inom svensk skola som till exempel att våra styrdokument uppmuntrar att alla ska vara olika, unika och att vi ska lära oss utifrån våra egna förutsättningar etc., samtidigt som samma lagar säger att vi ska lära oss samma saker, vid samma tidpunkt och ibland på ett förutbestämt sätt. Denna ”konstighet” är kanske nödvändig, att det är i sakers motsatser som dynamik uppstår, samtidigt behövs det människor som bevakar att alla får en likvärdig rätt till utbildning och personlig utveckling i alla avseenden. Och likvärdig betyder inte samma sak som likadan. Kristian Lindhe

Anders Malmen

Anders Malmen

Anders Malmen, du är ju engelska & piano lärare på Rytmus. Hur känns det?

Att vara lärare på Rytmus är ett stort privilegium. Atmosfären
mellan lärare och elever präglas av ömsesidig respekt och umgänget
mellan oss känns otvunget och glädjefullt.

Skolutveckling för mig är att lärarna kommunicerar med varandra så
att alla har en förståelse för vad som händer på skolan, inte bara i det
egna ämnet. Detta underlättar också det ämnesövergripande samarbetet.

Musiken har för mig betytt att jag kunnat fortsätta att leka även som vuxen. Den är en aldrig sinande källa till glädje och tröst, men också en utmaning eftersom det alltid finns saker att upptäcka och lära sig.

Om man är tveksam till att söka det estetiska programmet så tycker jag att man ska tänka på att man får utöva sin hobby samtidigt som man får en högskolebehörighet.

Mina förebilder inom musiken är de som aldrig stagnerar utan
ständigt söker nya utmaningar och fortsätter att spela med
yngre musiker, som t ex Miles Davis. Anders Malmen

Carin Lundin lärare på Rytmus

Carin Lundin

Carin Lundin, du är ju lärare på Rytmus Stockholm i sång och musikimprovisation. Hur känns det?

Det är en ljuvligt kreativ miljö att arbeta i. Att få träffa så många begåvade och idérika elever och lärarkollegor är väldigt givande. Fördelen med att vara sånglärare är ju att man får träffa varje elev individuellt 30 minuter i veckan, och att i det mötet få coacha och uppmuntra eleven till att utveckla sina kunskaper.

Hur ser du på kunskap och lärande?

Det finns ingen ”quick fix” då det gäller lärande, man måste erfara, uppleva och lägga ned tid, tid, tid! Vi får heller inte glömma att våra elever redan besitter värdefull kunskap, det gäller bara att få fram den i ljuset!

Vad vill du tillföra till Rytmus?

Jag brinner för jazz, improvisation och att ta fram det unika som finns hos varje individ. Alla har ett eget sound och en egen historia att berätta musikaliskt.

Vad skulle du vilja säga till dem som är tveksamma till att välja det Estetiska programmet?

Sång och musik på schemat ger dig minnen, kontakter och erfarenheter för livet, oavsett vad du vill pyssla med i framtiden. Det ger också dina skoldagar energi och glädje! Sök!!

Patrik Eriksson Rytmus

Patrik Eriksson

Patrik Eriksson, vad jobbar du som/med?

Jag jobbar som skoladministratör med speciellt ansvar för sökningar, elev och föräldrakontakt, resurs för våra elever som går blåsinstrument.

Vad är din bakgrund?

Uppvuxen i Degerfors kommun, flyttade senare till Stockholm för att studera musik och efter några år här flyttade jag till Las Vegas för att studera musik på University of Nevada Las Vegas. Det blir en del trumpetane med andra ord : )

Vad brinner du för/vilka fritidsintressen har du?

Spelar trumpet i många olika sammanhang samt att fixa och dona på mitt sommarställe i skogen.

eht-marie-b

Marie Björkman, vad jobbar du som?

Skolsköterska

Vad är din bakgrund?

Jag har jobbat som sjuksköterska och distriktssköterska i 18 år. På BVC, vårdcentral (äldre och ungdomar) och på sjukhus.

Vad brinner du för/vilka fritidsintressen har du?

Jag älskar att galoppera i skogen, plocka svamp och att odla grönsaker på min kolonilott.

Personal Rytmus 2016

Stefan Eriksson, vad jobbar du med?

Elevreception/Vaktmästare/Instrument-tekniker

Vad är din bakgrund?

Snickare
Tränare DIF pojkar ungdomselit fotboll Tränare Flickor Norrtull fotboll
Volontär Ecpat (it-konsult)

Vad brinner du för/vilka fritidsintressen har du?

Har 6 kvm musikstudio i hemmet där jag tillbringar
all fritid om inte Zlatan är på tv.

ad-ari-haraldsson

Ari Haraldsson, vad jobbar du som/med?

Jobbar som receptionist/vaktmästare

Född på island, flyttade hitt 1986, jobbat som frilands saxofonist i olika sammanhang samt undervisa barn o vuxna i kulturskolor i stockholm

Spela musik är det bästa som finns, ett underbart sätt att möta människor på.