Kontakt

Växel: Öppet kl.09.00-17.00, 08-555 862 60, mail: info.rytmus.sthlm@rytmus.se

Besöks/leveransadress: Experimentgatan 7,  Sickla, Postadress: Box 754, 131 24 Nacka

Servicecenter:tel: Öppet kl.09.00-17.00, 08-555 862 70,  repan@rytmus.se

Besöks/leveransadress: Experimentgatan 7 (fd Marcusplatsen 7) Sickla

Administrativ personal

Rektor: Lars Ljungman, lars.ljungman@rytmus.setel: 08-555 862 29,

Bitr. Rektor: Sara Berglund, sara.berglund@rytmus.se, tel: 08-555 862 74

Bitr. Rektor: Pernilla Nordberg, pernilla.nordberg@rytmus.se.

Administratör:Emelie Rösleremelie.rosler@rytmus.se, tel: 08-555 862 60

Administratör: Nina Lundgrennina.lundgren@rytmus.se, tel: 08-555 862 63

IT: Maria Skoog, maria.skoog@rytmus.se, tel: 0766-470638

Teknik: Joakim Ekström, joakim.ekstrom@rytmus.se, mobil: +46 (0) 766 470614

Elevhälsoteamet (EHT)

Lars Ljungman, rektor. lars.ljungman@rytmus.se 0706 22 90 09.

Agneta Elvmyren, Gymnsielärare med specialpedagogisk kompetens. På skolan måndag-fredag kl. 8-16. agneta.elvmyren@rytmus.se 0725 06 61 76.

Helena Graff, studie-och yrkesvägledare. På skolan tisdagar och fredagar. helena.graff@rytmus.se 0705 25 24 33.

Gabriella Westerberg, specialpedagog. På skolan måndag-fredag 8.30-16. gabriella.westerberg@ga.rytmus.se  072 219 29 80.

Marie Björkman, skolsköterska.  På skolan måndag-fredag 8-16.30. marie.bjorkman@rytmus.se  0766 47 06 17.

Mica Lisitschkin, kurator. På skolan måndag tisdag 8.30-16.00 och onsdag kl. 9-13. mica.lisitschkin@rytmus.se  0766 47 06 16.

Britta Nordstöm, skolläkare, kan kontaktas genom skolsköterskan Marie Björkman.

Mattias Wretman, skolpsykolog. Mattias.Wretman@academedia.se, 0730 62 16 30.

Så här hittar du till Rytmus

Från Slussen alt. 1. Åk Saltsjöbanan 25 mot Saltsjöbaden. Gå av vid Sickla. Restid ca 5 min. Gå cirka 650 meter till Experimentgatan 7, Nacka.

Från Slussen alt. 2. Åk med buss 401 mot Älta. 
Gå av vid Sickla allé. Restid ca.8 min. Gå cirka 300 meter 
till Experimentgatan 7, Nacka.

Rytmus ligger i huset mitt emot Dieselverkstaden.

Karta 1

Karta 2