Estetiska programmet inriktning Singer/Songwriter

siso

Det estetiska programmet med inriktning mot musik utvecklar ditt musikutövande och konstnärliga skapande samt din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

Att göra musiken levande handlar inte bara om att spela live. Det betyder också att producera, spela in och sprida musiken till fler öron.

Som singer/songwriter är huvudinriktningen sång med gitarr och/eller piano som komp-instrument. Det är skrivande och framförande av din egen musik som står i centrum och du får öva dig att skriva för många olika sammanhang. Du samarbetar ofta med produktionseleverna på skolan, vilket resulterar i både konserter och inspelningar.