För elever och vårdnadshavare

Läsårstider 16/17

Höstterminen

160817 – 161220. Höstlov vecka 44. (Tvåor och treor börjar 160818)

Vårterminen

170110 – 170609. (Ettor och tvåor slutar 170608) Sportlov vecka 8, påsklov vecka 15.

Studenten 9/6. Utspring kl 12.30 mot Karlsgatan. Då det är ont om parkeringsplatser, kom gärna i god tid och parkera med fördel en bit från skolan.

Läsårstider 17/18

Höstterminen

170816 – 171221. Höstlov vecka 44. (Tvåor och treor börjar 170817)

Vårterminen

180109 – 180608. (Ettor och tvåor slutar 180607)

Sportlov vecka 8, påsklov vecka 13.

Måndag 30/4 (valborgsmässoafton) ledig dag.

Studenten 8/6.

 

Nyttiga länkar

 

Schoolsoft»

Rutiner och policy»

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

ORDNINGSREGLER Rytmus Örebro

Välkommen till Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro»

Hantering av personuppgifter

INFORMATION OM STIPENDIER

Mica Lisitschkin, Kurator Rytmus Stockholm Uppdaterad 20150302

Här hittar du information om stipendier, ansökningsblanketter och telefonnummer till ett antal stipendier. Kolla på hemsidorna att sista ansökningsdatumen stämmer eftersom dessa kan förändras och då står det fel i detta dokument. Du hittar också tips och råd om hur du skriver en ansökan. Det är viktigt att läsa genom anvisningarna noga och fylla ansökan fullständigt.

Till de flesta stipendier behöver du personbevis och information om dina föräldrars inkomster (taxerad inkomst). Förutom dessa stipendier finns ett par särskilda stipendier som söks via kurator. Dessa kan sökas av de som har svår ekonomisk och social situation men som ändå klarar av sina studier. Det finns även andra villkor. Sök kurator för mer information om dessa.

Personbevis: Gå in på Skattemyndighetens hemsida www.skatteverket.se och beställ hem eller få information om vilket nummer du ska ringa.
Taxerad inkomst: Ring eller besök Skattemyndigheten (ange föräldrarnas personnummer)
Vid frågor kontakta skolans kurator. L y c k a t i l l !

Hemsidor som du kan ha nytta av:

www.stiftelser.lst.se (Gratis stipendiesökning, länsstyrelsen)
www.advokatjelder.se (Gustaf och Ida Unmans Donationsfond) http://allastudier.se/tips-o-fakta/24-stipendier/ (allmän info om stipendier) www.almsstiftelse.org (Axel och Sofia Alms Stiftelse)
www.rfrykbergstiftelse.com (Ragnhild Frykbergs minnesfond) http://www.corpnordic.com/Anders_Otto_Sw%C3%A4rds_Stiftelse_och_Ulrika_Eklunds_Stifte lse (Anders Otto Swärds Stiftelse)

http://www.rotary.se/ (Kurt Belfrages Minnesfond under fliken övrigt) http://www.whitlocks.se/ (Anna Whitlocks Minnesfond) http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/stiftelseforvaltning-2 (Sigurd & Elsa Goljes minne, Stiftelsen Emma och Erik Granes minne)

www.uppfostringsfonderna.se (Cedergrens fond, Zetterbergs fond)
www.haxsonj.se (Helge Axelson-Johnssons Stiftelse)
www.folkebernadottesminnesfond.se (Bidrag till utlandsresor)
www.palmefonden.se (Fredsprojekt, arbete mot våld och rasism mm) http://www.stim.se/sv/PRESS/Nyheter/Stora-stipendieguiden/ (Flera stipendier för musiker) www.uwc.org (United World Colleges, Internationella gymnasieskolor) www.pontusnohresstiftelse.se (Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons Stiftelse)

www.zonta21.org (för tjejer som är engagerade i offentligt projekt eller i en frivilligorganisation) www.stipendieinfo.se
www.globalgrant.com
http://fyrk.fi/ 
(Gratis finskt baserad söktjänst)

www.foreningenfvo.se (Ideell förening, hjälp till ”behövande”) http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stiftelser/ (Många olika fonder som elever kan söka medel ur)

På stadsbiblioteket hittar du även ”Stora Fondboken”, ”Stipendieguiden” och ”Fonder & Stipendier i Sverige ”.

 

STIPENDIEFÖRTECKNING

Gålöstipendium

Gålöstiftelsen
Box 22547, 104 22 STOCKHOLM
Tel: 651 41 63 Epost: info@galostiftelsen.se
Du ska vara folkbokförd i Stockholm (ej Norrtälje, Södertälje eller Nynäshamn) Sammanboende föräldrars sammanlagd beskattningsbar årsinkomst ska ligga högst på 450.000.Om föräldrarna är skilda eller särboende är summan 500.000.
Du ska ha goda studieresultat (godkända betyg)
Bifoga: Personbevis, betyg, yttrande från handledare/mentor/lärare
Ansökningsblanketten fylls i på hemsidan efter att du först registrerat dig. www.galostiftelsen.se Sista ansökningsdag: 1 februari (gäller 2015)

Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans Donationsfond

Advokat Lars Jelder, Box 22253, 104 22 STOCKHOLM
Tel: 08/24 29 90
Du ska vara i behov av ekonomiskt bidrag och ha visat goda resultat i dina studier. Ansökningsblanketter finns hos kurator, men kan även hämtas på Internet: www.advokatjelder.se
Sista ansökningsdag: 7 februari
Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas skriftligen senast 14 mars (gäller 2015).

Anders Otto Swärds & Ulrika Eklunds Stiftelser

Box 7831, 103 98 Stockholm
Villkoren för understöd är studiebegåvning och besvärlig ekonomisk situation. Du måste vara svensk medborgare. Du kan erhålla stipendium två gånger under din studietid.
Uppgifterna i ansökan måste vara bekräftade av kurator eller motsvarande befattningshavare. Ansökningsblanketter finns att skriva ut på corpnordics hemsida http://www.corpnordic.com/Anders_Otto_Sw%C3%A4rds_Stiftelse_och_Ulrika_Eklunds_Stifte lse
Sista ansökningsdag: 1 februari, 1 maj, 1 oktober.

Anna Whitlocks Minnesfond

c/o Handelsebanken, Stiftelsetjänst, 106 70 Stockholm. För studerande med särskilt fallenhet för studier och bosatta i Stor- Stockholm.
Ansökningsinformation finns på http://www.whitlocks.se/ Du ska skriva ett personligt brev. Sista ansökningsdag: 1 september, 1 mars. Varje sökande underrättas, per post, om styrelsens beslut, ca två månader efter sista ansökningsdag.

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Braheg.26, 114 37 STOCKHOLM
Tel: 08/662 55 70
Stipendier delas ut till behövande unga med godkända studieresultat och goda vitsord. Inkomstprövat. Ansökningsblanketter finns som pdf på hemsidan: www.almsstiftelse.org Sista ansökningsdag: Kan skickas in under tiden 15 september – 15 oktober

Landsfiskal Pontus Nohre och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse

Box 34022, 100 26 Stockholm
Ändamål: Ekonomisk hjälp till den som bedriver studier på gymnasienivå och har godkända studieresultat och har behov av ekonomiskt stöd.
Ansökan finns på hemsidan från 20 april. http://www.pontusnohresstiftelse.se/Kungörelse/tabid/57/Default.aspx
Ansökningstid: under tiden 1-20 juni (gäller 2015)

Majblomman

Delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18år. Bidragen sökes av förälder på särskilt blankett.

http://www.majblomman.se/Sok-bidrag/

Ansökningstid: 15 maj, 5 september, 15 november.

Sparbankernas barn- och ungdomsstiftelse

Stipendier delas ut till ungdomar som förlorat en eller båda föräldrarna eller som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse. Stiftelsen tillkom efter flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004. För digital ansökan och mer info gå in på www.sbus.se
Ansökningstid: 28 februari, 30 september

Sigurd & Elsa Goljes minne

Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm
Medel delas ut till exempel för undervisning och utbildning. Ansökan finns att hämta på http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/stiftelseforvaltning-2 som pdf fil. Ansökningstid: 1 januari – 31 mars varje år.

Stiftelsen Emma och Erik Granes minnesfond

Adress: se ovan.
Utdelar understöd, anslag, stipendier e.d. till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. Skriftlig ansökan finns på www.lindhes.se
Ansökningstid: 1 januari – 31 mars.

Oscar, Matilda o Gottfrid Matsson Stipendium

För personer upp till 30 år. Gäller för studier inom alla ämnesområden. Tag med antagningsbevis. Sista ansökningsdatum 31 januari Utdelningen är på max 5 000 kr. tel: 08- 411 67 07

Olga och Gösta Olanders Minnesfond

Unga lovande flickor och pojkar som bedriver idrott, kan söka detta stipendium. I uppropet från 1965 heter det, att fonden är avsedd att stödja svensk idrottsungdom som är bra, ej enbart på idrottsbanan utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen. Stipendiet avser enskilda ungdomar, lag/föreningar göre sig ej besvär!

Ansökan: Skall göra personligen av den som söker senast den 31 augusti Mer info: http://riksidrottensvanner.se/historik/om-stipendier/