För dig som är studie- och yrkesvägledare

Rytmus i Stockholm startade redan 1993 som en av landets första friskolor. De senaste åren har vi startat skolor i Malmö, Göteborg, Örebro och Borlänge. De flesta rytmusskolor är små och alla har kulturutövande som intresse vilket ger gemenskap och en trygg och välkomnande miljö. Skolan blir en träffpunkt där man inte bara studerar utan även umgås eller övar efter skoltid. Många kallar Rytmus för ”mitt andra vardagsrum”.

Estetiska programmet på Rytmus

Alla elever läser det högskoleförberedande estetiska programmet. Vi erbjuder två inriktningar. Estetik och media för de som vill arbeta brett med olika medier och uttryck samt inriktningen musik för de som vill skriva, framföra och producera musik. Vi har profilerat utbildningen i fyra olika grenar och man väljer gren redan inför ÅK 1.

Instruments Vocals – fördjupning i sitt eget instrument eller i sång. Mycket undervisning i både ensemble spel och individuellt på elevens instrument.

Media Production – bred medieutbildning med foto, film och ljud, ofta med koppling till musikvärlden. Eleven behöver inte spela något instrument själv.

Music Production – eleven är själv musiker och spelar i ensembler men tonvikt läggs vid studioarbete, inspelning och mixning.

Singer / Songwriter – Ensembler och instrumentundervisning med fokus på egna låtar.

 

Ansökan och färdighetsprov

Ansökan sker genom resp kommuns gymnasieantagning. Rytmus arrangerar även färdighetsprov där provpoängen läggs till betygspoängen. Det är därför omöjligt att ange vilka betygspoäng som krävs för antagning. Färdighetsproven kan skilja sig åt mellan våra grenar och skolor. Musikproven innehåller normalt övningar med spel/sång, gehör samt intervjudel. Läs om proven för resp skola. Alla prov genomförs på ett avslappnat och respektfullt sätt.

 

Vart leder utbildningen?

Rytmus följer upp vad som händer efter gymnasiet. Vart tar våra elever vägen och hade de nytta av utbildningen? Våren 2011 genomförde vi i Stockholm en undersökning med gamla musikelever om vad de gör nu, tre år efter studenten.

 

  • 25% Arbetar med musik
  • 34% Arbetar med annat
  • 13% Studerar musik vid högskola
  • 26% Studerar annat vid högskola
  • 2% Arbetslös

 

Tre år efter studenten har 39% av våra elever gått vidare till högre studier, vilket är något lägre än riksgenomsnitt. En ovanligt stor andel har i stället snabbt etablerat sig på arbetsmarknaden och nästan ingen är arbetslös. Bland de som studerar anger 84% att de haft god nytta (eller mycket god nytta) av tiden på Rytmus. Det är stor spridning på vad eleverna studerar, från jurist till civilingenjör eller lärare. 95% anger att studierna bidragit till deras personliga utveckling och mognad.

 

En vanlig missuppfattning!

Det är vanligt att många tvekar inför estetiska utbildningar. Samtidigt är ger Rytmus en av de bredaste högskoleförberedande utbildningarna. Eleven lär sig att hantera stora mängder text, både på svenska och engelska och att analysera olika frågeställningar. Cirka hälften av de som söker till Rytmus planerar en annan framtid än som musiker men vill få en stimulerande gymnasietid.

 

Individuella val

Alla rytmusskolor erbjuder kurser som ger utökad högskolebehörighet eller extra meritpoäng.

 

För de som siktar mot musik- och mediebranchen

Branscherna inom upplevelseindustrin växer. Företagen i musikbranschen tror på en årlig genomsnittlig tillväxt om 6,2% de närmaste åren. Företagen i media- och eventbranschen tror på en årlig tillväxt om 7, 2%. Det de efterfrågar är personliga egenskaper, praktiska erfarenheter, social kompetens och branschkunskap. Studierna på Rytmus lägger därför tonvikt vid kommunikation, samarbete och entreprenörskap.