Kom i kontakt med Rytmus

För kontaktuppgifter till enskilda personer se respektive skolsida.

 

Stockholm

Experimentgatan 7
Box 754, 131 24 Nacka
Epost: info.rytmus.sthlm@rytmus.se
Tel: 08-555 862 60

 

Örebro

Karlsgatan 30, 703 41 Örebro
E-post: info.orebro@rytmus.se
Tel: 019-181751

 

Borlänge

Wallingatan 20, 784 34 Borlänge
E-post: info.borlange@rytmus.se
Tel: 0243-21 71 70

 

Malmö

Barkgatan 8, 214 22 Malmö
E-post: info.malmo@rytmus.se
Tel: 040-10 72 80

 

Göteborg

Postgatan 5, 411 13 Göteborg
E-post: info.goteborg@rytmus.se
Tel: 031-652530

 

Rytmus Sverige huvudkontor

Adolf Fredriks kyrkogata 2
Box 213
101 24 Stockholm
Tel vxl: 08-794 42 00

 

Verksamhetschef

Carin Jugo Andersson
Telefon växel: +46 (0)8 794 42 00
Direkt: + 46 (0)8 794 42 80
Mobil: + 46 (0)72 74 37 994
E: carin.jugoandersson@rytmus.se

 

Rutiner för synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål framförs normalt till din skolas rektor. Ta gärna stöd av din mentor eller undervisande lärare. Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomål skyndsamt utreds. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschefen för Rytmus AB som ansvarar för utredning.

Postadress:
Academedias Teoretiska Gymnasier
Box 213
101 24 Stockholm