Estetiska programmet inriktning Instrument/Sång

Fokus på Estetiska programmet inriktning Instrument/Sång ligger på ditt huvudinstrument och att spela eller sjunga i ensembler. Du arbetar med många olika musikstilar, till exempel “RnB”, ”Latin” eller “Blues”. Du får enskild undervisning varje vecka och under de tre åren utvecklar du ditt musicerande, så att du hittar ett eget uttryck. Möjligheten att vara med i olika ensembler ger dig bredd samt fördjupar dina musikteoretiska kunskaper. Det ska kännas naturligt att stå på scen och du får många tillfällen att uppträda inför publik.

Poängplan

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100
Summa 1150
Programgemensamma karaktärsämnen 150p
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Summa 150
Inriktning Musik 400p
Ensemble med körsång 200
Instrument eller sång 100
Gehörs och musiklära 1 100
Summa 400
Gymnasiearbete 100p
Gymnasiearbete 100
Summa 100
Programfördjupningar 600p
Instrument/Vocals 600
Entreprenörskap 100
Estetisk kommunikation 2 100
Ensemble 2 100
Musikimprovisation 1 100
Instrument eller sång 2 100
Individuellt val 200
Summa hela programmet 2 500