Estet-SamDetta är grenen för dig som har tänkt välja samhällsprogrammet 
och samtidigt vill utvecklas musikaliskt. Det estetiska programmet är alltid studieförberedande, men hur bred behörigheten blir beror på hur många behörighetsgivande kurser du läser. Vi har därför gjort valet enkelt för dig genom att lägga in kurser i programfördjupningen som öppnar upp flera framtida studievägar. Om du vill kan du även använda dina individuella val för att ytterligare bredda din behörighet eller använder du dem för att läsa fler musikkurser. Du kommer under alla tre åren läsa musikkurser såsom ensemble med körsång, musikteori, enskilda lektioner på ditt huvudinstrument eller sång. Du deltar i flera turnéer och konsertprojekt under åren.  Under ditt tredje år startar du ditt UF-år, vilket innebär att du inom ramen för kurserna entreprenörskap och gymnasiearbete får lära dig att starta, driva och avveckla ett företag. Under ditt tredje år medverkar du även på Rytmus stora examenskonsert kallad Live Night på den anrika rockklubben KB.

Kort och gott så får du alla fördelar med det estetiska programmet samtidigt som du får samma behörighet som det samhällsvetenskapliga programmet.

Poängplan

Kursnamn Poäng
Gymnasiegemensamma ämnen 1 150p
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100
Summa 1 150
Programgemensamma karaktärsämnen 150p
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Summa 150
Inriktning Musik 400p
Ensemble med körsång 200
Instrument eller sång 100
Gehörs och musiklära 1 100
Summa 400
Gymnasiearbete 100p
Gymnasiearbete 100
Summa 100
Estet – Sam
Entreprenörskap 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 2 100
engelska 7 100
Ensemble 2 100
Individuellt val 200
Summa hela programmet 2 500