Estetiska programmet

Programmet är högskoleförberedande och ger dig möjlighet att samverka inom många kunskapsområden, som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. Du lär dig att hantera stora mängder text, både på svenska och engelska och att analysera olika frågeställningar. Programmet är också en öppning till yrken man kanske inte tänker på. Att kunna skapa kontakt med en publik är idag ett viktigt verktyg som gör att du kan närma dig yrken och utbildningar på ett nytt sätt. Entreprenörskap är ett annat område som ger dig möjlighet att utveckla din nyfikenhet, kreativitet, nyskapande och lust.

Inriktning musik

Inriktningen utvecklar ditt musikutövande och konstnärliga skapande samt din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Rytmus erbjuder tre olika grenar inom inriktningen.

Många valmöjligheter

Rytmus följer upp vad som händer efter gymnasiet och hur eleverna minns skolan, tre år senare. Undersökningar visar att man är nöjd med sin gymnasietid. De uppskattade relationen till lärarna och både stämning och undervisning var mycket bra. Åtta av tio elever rekommenderar Rytmus till andra elever och nio av tio är i sin helhet nöjda med utbildningen. Men vart tar våra elever vägen och hade de verklig nytta av tiden på Rytmus.

Öppna dörrar

Det går bra för våra elever. Musiksverige är fullt av artister och musiker med bakgrund från Rytmus. Bredden inom vårt program är dessutom en bra start för dig som inte siktar mot musikyrken. Du får lära dig att ha ett helhetsperspektiv, att se både människa och teknik och se alternativa lösningarna på problem. Många vill ha musiken vid sidan om yrkeslivet och studerar sedan vidare till t ex programmerare, jurist eller sjuksköterska.

Elevcitat

”För att man får vara med likasinnade och man utvecklas på ett helt annat sätt än i andra skolor. Man får på skoltid göra det man gillar att göra mest.”

”Man har en väldigt öppen och bra kommunikation med lärare, väldigt kul, får väldigt mycket information, bra stämning och attityd, alltid nära till lärarna, nästan alla lärare känns som om dom tog det extra steget utanför klassrummet också.”

“Jag har fått många bra redskap från kärnämnesundervisningen som källkritik, analysmodeller och argumentation. Kompisar från andra skolor hänger inte med i diskussioner, de har inte fått det självständiga sättet att tänka.“