Ung Företagsamhet på Rytmus Malmö

På Rytmus Malmö har vi gjort något extra av gymnasiearbetet som alla elever genomför i åk 3. Gymnasiearbetet är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier inom ett visst yrkesområde och eleven väljer område efter eget intresse.

Alla rytmuselever läser dessutom entreprenörskap, ett brett ämne som kombinerar företagsekonomi, psykologi, retorik och juridik. Vi har i år slagit ihop den kursens 100 p med elevernas gymnasiearbete och i samverkan med Ung Företagsamhet låtit eleverna pröva vingarna.