För elever och vårdnadshavare

Sjukanmälan

 

Sjukanmälan görs i första hand i Schoolsoft. För att få ett konto till Schoolsoft, kontakta skoladministratör. Kom ihåg att sjukanmäla dig varje dag du är sjuk.

Tel. 040-107280

E-post: info.malmo@rytmus.se

Nyttiga länkar

 

Schema»

CSN»

Matsedel»

När du fyller 20 år

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.se. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.