MENU

Författare:
Alexzandra Wickman
Taggar:
Postad i:
Borlänge, Lärare
Lär känna Rytmus Borlänges lärare
3 oktober, 2017

Nina Segerstedt

– Vad är det bästa med att vara lärare i ditt ämne på Rytmus i Borlänge och hur känns det?

”Det bästa med att vara lärare på Rytmus är att vi personalen tillsammans med eleverna skapar vardagen. Vi är ett team och jobbar alla mot samma mål. Eleverna är otroligt begåvade och ambitiösa och det inspirerar mig enormt mycket som lärare.”

– Vilka är dina drivkrafter?

”Min allra största drivkraft är att alltid försöka tänka positivt, att helt enkelt se det som är bra och lyfta det. För mig är det viktigt att vi bryr oss om andra människor och stärker varandra, det tror jag leder till utveckling”

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

”Musiken har alltid haft en betydande roll för mig och den har gett mig otroliga möjligheter till att utvecklas som människa. Jag har alltid älskat att sjunga och stå på scenen och det är helt fantastiskt att få dela denna glädje till musiken med eleverna på Rytmus.”

Nina Segerstedt

Sångpedagog, ensemble- och musikteorilärare, samt mentor och marknadsföringsansvarig

Rytmus Borlänge

 

Hanna Meens-Eriksson

– Vad är det bästa med att vara lärare i ditt ämne på Rytmus i Borlänge och hur känns det?

Att jag får ha roligt på jobbet med fantastiska kollegor, elever och stimulerande arbetsuppgifter.

– Varför ska man välja att gå på Rytmus Borlänge?

Det är en fantastisk utbildning med kompetenta lärare på alla ämnen som ger våra elever en bred grund att stå på, oavsett om du vill bli ingenjör eller musiker i framtiden. Därtill är det väldigt roligt och vi har en fin gemenskap, alla på skolan.

– Vilka är dina förebilder?

Jag har många olika förebilder i både musiken, familjen och bland vänner. Men gemensamt är att de är målmedvetna, intresserade och nyfikna.

– Vilka är dina drivkrafter?

Att förmedla verktyg till andra som gör att de utvecklas, och att få musicera med mina egna band.

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

Det är min livsstil som både lett mig till mitt yrke och även på många spännande resor runtom i världen där musiken är ett givet sätt att mötas genom.

– Hur ser du på kunskap och lärande?

Något som vi förvaltar och söker under hela livet. Om vi slutar med det så tror jag att vi stagnerar i vår egen utveckling, både på jobbet och på ett personligt plan.

Hanna Meens-Eriksson

Sångpedagog, ensemble- och körlärare, samt mentor och marknadsföringsansvarig

Rytmus Borlänge

 

Björn Sima

– Vad är det bästa med att vara lärare i ditt ämne på Rytmus i Borlänge och hur känns det?

En av de bästa sakerna med att vara lärare på rytmus är att eleverna är taggade och hungriga på att lära sig spela sitt instrument och man därför kan se utveckling.

– Vilka är dina förebilder?

Några av mina förebilder förutom diverse musiker och artister är mina gamla instrumentlärare som ställde lite krav på mig och fick mig att utvecklas, fick mig att fundera ut själv vad jag ville fokusera på men samtidigt kunde lära mig nödvändiga grunder för vad man bör kunna som arbetande musiker.

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

I mina öron är allt jag hör musik. Mina fotsteg, sekundvisaren på klockan, toner från biltutor på stan. Jag har ständigt nån låt i mitt huvud, en rytm eller toner. Har man musiken med sig kan man alltid hitta exempelvis glädje, sorg, vrede eller lycka i sig själv.

Björn Sima

Trum- och ensemblelärare

Rytmus Borlänge

 

Mattias Ullén

– Varför ska man välja att gå på Rytmus Borlänge?

Du ska välja att gå på Rytmus Borlänge därför att vi har fantastiskt duktiga lärare, både i musikämnena men också i de teoretiska. Du får därför en fantastiskt bra grund att stå på, både gällande det musikaliska och livet i allmänhet. Vare sig du studerar vidare efter gymnasiet eller inte, kommer du alltså ha en bra grund att stå på och du är på en plats där vi samtidigt har väldigt roligt! Din utbildning kommer ske där vi alla delar ett intresse; musiken!

– Vilka är dina drivkrafter?

Det som driver mig allra mest är att det inte finns någon bättre känsla än när det blir klart att en elev har lärt sig något. Något som du som lärare förmedlat. Det handlar inte bara om det jag lär ut i mina ämnen, utan det kan vara allmänna lärdomar också. När eleverna får den här ”Aha-upplevelsen”, då har jag lyckats. Det är det här som driver mig!

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

Musik har spelat en väldigt stor roll i mitt liv. Allt ifrån eget musicerande och att lyssna på musik så fort jag får en ledig tid, till att gå på flertalet konserter varje år. Musiken finns, och har alltid funnits med så länge jag kan minnas. Genom musiken har jag mött mina närmsta vänner, fått otroliga upplevelser och även bara funnit lugn.

– Hur ser du på kunskap och lärande?

Lärandet är allt, kunskap är makt. Men inte makt över andra, utan över dig själv. Ju mer du kan, desto större blir du. Lärandet är en process, det är något som sker över tid. Du blir därför aldrig färdiglärd. Med den inställningen kommer du långt, därför att det alltid finns något framåt!

Mattias Ullén

Lärare i svenska, engelska och historia

Rytmus Borlänge

 

Patrik Unné

– Vad är det bästa med att vara lärare i ditt ämne på Rytmus i Borlänge och hur känns det?

Det bästa med att arbeta som jag gör är att jag får en chans att lära känna elever ”framför katedern” och skapa relation till dom på ett annat sätt och ur en annan aspekt än vad många lärare får. Jag tycker det är mycket roligt att få lära känna eleverna mer som personer än som ”min elev” – vad nu det betyder.

– Varför ska man välja att gå på Rytmus Borlänge?

Rytmus Borlänge ska man gå på för att vi har en väldigt bra skola. Bra medarbetare, bra lokaler och inte minst väldigt bra elever!

– Vilka är dina drivkrafter?

Min drivkraft är att bedriva en så bra skola som möjligt och att alla elever ska nå så långt i sin kunskapsutveckling som bara är möjligt.

Patrik Unné

IKT- och specialpedagog

Rytmus Borlänge

 

20170821 rytmus borlänge foto hasse eriksson

Anders Brandström

– Vad har musiken betytt för dig i livet så här långt?

Musiken har gett mig oförglömliga upplevelser och vänner för livet. Jag spelar fortfarande med folk som jag började spela med för 20 år sedan.

– Vilka är dina drivkrafter?

Drivkraft och inspiration hittar jag överallt i musiken. Om nån har gjort världens häftigaste baskaggeljud så vill jag veta hur hen har gjort. Likadant är det med duktiga musiker som dagligen inspsirerar mig till att vilja utvecklas både spelmässigt men också soundmässigt.

– Hur ser du på kunskap och lärande?

Lärande är ett pågående projekt som jag har haft i 34 år nu. Den dagen jag anser mig fullärd inom musik/teknik är dagen någon borde tvinga mig att sluta hålla på med musik. Lite klyschigt men inte mindre sant för det. Det underlättar förstås att omge sig med folk som vet mer än en själv där man kan utmanas att hela tiden utvecklas. Rytmus är verkligen ett sånt ställe!

Anders Brandström

Tekniker

Rytmus Borlänge