Estetiska programmet inriktning Musikproduktion

mepr

Det estetiska programmet med inriktning mot musik utvecklar ditt musikutövande och konstnärliga skapande samt din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

Att göra musiken levande handlar inte bara om att spela live. Det betyder också att producera, spela in och sprida musiken till fler öron.

Tonvikten är lagd vid att jobba med musikproduktion. Du spelar själv i ensembler inom många musikstilar och du får stort utrymme för din egen musikaliska kreativitet. Minst en större produktion och många mindre projekt genomförs varje år, framför allt med våra singer/ songwriters. I samband med skolans alla konserter kan du vara live-tekniker och du har stora möjligheter att starta egna projekt.

 

Poängplan